Nhật báo quan sát viên Roma

lên án hành động giết hại con tin tại Iraq

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhật báo quan sát viên Roma lên án hành động giết hại con tin tại Iraq.

Tin Vatican (Apic 23/06/2004) - Trong số phát hành cho ngày 24 tháng 6 năm 2004, nhật báo quan sát viên Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, đã mạnh mẽ lên án hành động dã man "chặt đầu" con tin người đại hàn, ông  KIM Sun- Il, tại Iraq. Hành động dã man nầy cho thấy lối suy nghĩ và hành động theo bạo lực cách cố ý. Bài bình luận của Nhật báo quan sát viên Roma còn viết tiếp như sau: "Một lần nữa tính cách thánh thiêng của con nguời bị xúc phạm; một lần nữa phẩm giá của con người bị xúc phạm và bị chà đạp; một lần nữa thảm kịch của con người được toàn thế giới biết đến, qua các phương tiện truyền thông xã hội; và thảm kịch đó cho thấy cao độ của sự độc ác."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page