ÐTC Gioan Phaolô II

tiếp kiến chung các tín hữu

trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II tiếp kiến chung các tín hữu trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI.

Tin Vatican (VIS 23/06/2004) - Lúc 10.30 phút sáng thứ Tư 23 tháng 6 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến chung các tín hữu bên trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI, ở nội thành Vatican.

Tiếp tục loạt bài giải thích về các thánh vịnh và ca vịnh được dùng trong Phụng Vụ Giờ Kinh, ÐTC Gioan Phaolô II đã giải thích Ca Vịnh Phúc Âm, được trích từ sách Khải Huyền chương 15, 3-4, được đùng trong Giờ Kinh Chiều Thứ  Sáu của Tuần thứ nhất. Ca Vịnh nầy được gọi là "Bài Ca Tôn Thờ và Chúc Tụng Thiên Chúa". ÐTC nói: "Những kẻ được cứu thoát, thay vì đề cao sự kiên trì và hy sinh của chính bản thân, thì lại cất cao giọng chúc tụng "những công việc cao cả và kỳ diệu của Thiên Chúa toàn năng", chúc tụng những hành động cứu độ của Thiên Chúa khi quan phòng điều khiển thế giới và lịch sử. Lời cầu nguyện đích thực, thật vậy, ngoài việc cầu xin, còn là lời chúc tụng và cảm tạ, là lời tôn vinh và tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa Ðấng cứu rỗi. Ðiều đáng chú ý trong Ca Vịnh Phúc âm, --- được nhắc đến trên đây --- là chiều kích phổ quát được diễn tả bằng những lời trích lại thánh vịnh 85 như sau: Lạy Chúa, tất cả mọi dân tộc được ngài tạo dựng, sẽ đến và phủ phục trước nhan Chúa" (Tv 85, câu 9). Cái nhìn của chúng ta được mở rộng ra bao trùm toàn thể vũ trụ và nhìn thấy từng đoàn người đổ tuôn về cùng Chúa và nhìn nhận những phán xét công minh của Ngài. Tất cả mọi nền văn hóa đều  có nỗi niềm khao khát hướng về sự công bằng; mọi nền tu đức đều có khát vọng cần đến sự thật và tình thương; trong những khát vọng nầy, có khát vọng hướng về Chúa; và khát vọng nầy chỉ đến từ Chúa mà thôi.

Kết thúc bài huấn đức, ÐTC mời gọi các tín hữu hiện diện hãy hiệp ý chúc tụng Thiên Chúa, với những lời của Thánh Giáo Phụ Gregorio Nazianzo như sau: "Sáng Danh Chúa Cha và Chúa Con, Vua vũ trụ; Sáng Danh Chúa Thánh Thần, Ðấng đáng chúc tụng; Sáng Danh Thiên Chúa Ba Ngôi, Ðấng tạo hóa và hiện diện trong tất cả mọi sự trên trời dưới đất."

Sau đó, khi chào chúc anh chị em tín hữu hành hương nói tiếng Anh, ÐTC nhắc đến Lễ mừng Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả và khẩn xin  thánh nhân bầu cử  cho mọi tín hữu được noi gương ngài mà trở nên  những chứng nhân trung thành cho Chúa Kitô.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page