Tất cả đều có bổn phận

bảo vệ mạng sống con người

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tất cả đều có bổn phận bảo vệ mạng sống con người.

Tin Vatican (VIS 18/06/2004) - Sáng thứ Sáu, 18 tháng 6 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp Tân Ðại Sứ Tây Ban Nha cạnh Tòa Thánh, và đã nhắc đến mối tương quan tốt đẹp hiện có giữa Tòa Thánh và Tây Ban Nha.

ÐTC nhấn mạnh rằng những giá trị kitô, một khi được sống thực hành, là như linh hồn mang đến sức sống cho mọi hoạt động của con người. Những giá trị kitô cũng mang đến sức sáng tạo  trong những giây phút thử thách, khi quốc gia Tây Ban Nha trải qua những biến cố bi thảm mới đây, do nạn khủng bố gây ra. ÐTC giải thích tiếp như sau: "Vào thời điểm một trật tự mới đang được khai sinh tại Âu Châu, Tây Ban Nha không thể nào thiếu sót trong việc mang đến những đóng góp để làm cho thấy rõ ràng những gốc rễ kitô của mình; chính từ những gốc rễ kitô nầy, mà --- tại Tây Ban Nha cũng như tại các quốc gia âu châu khác, --- một quan niệm về con người mở rộng hướng đến Siêu Việt, đã được khai triển qua bao thế kỷ.

Sau khi nhấn mạnh rằng Giáo Hội có thái độ tôn trọng đối với quyền hành dân sự, ÐTC Gioan Phaolô II quả quyết rằng công ích thường đòi buộc cả hai, Giáo Hội và Nhà Nước, cộng tác với nhau trong nhiều hình thức khác nhau, mà không phân biệt kỳ thị hay loại trừ nhau.

ÐTC cũng quả quyết thêm rằng Giáo Hội cố gắng mời gọi mọi người thiện chí nam nữ hãy xây dựng xã hội dựa trên những giá trị căn bản và không thể thay thế được, để cũng cố một trật tự  công bằng trên bình diện quốc gia và quốc tế, một trật tự xứng đáng với nhân loại. ÐTC phơi bày sự mâu thuẩn nơi vài khuynh hướng trong xã hội hôm nay, một đàng gia tăng phúc lợi cho con người, nhưng đàng khác lại tấn công vào phẩm giá con người và xúc phạm đến những quyền lợi căn bản nhất của con người. Ðó là điều xảy ra khi quyền sống bị giới hạn, hay bị biến thành như phương tiện trong trường hợp phá thai. Bảo vệ mạng sống con người là bổn phận của tất cả mọi người, bởi vì sự sống và việc cổ võ phát triển sự sống không phải chỉ là ưu tiên của người kitô, nhưng còn là bổn phận của mọi lương tâm con người, một lương tâm còn biết hướng đến sự thật và còn quan tâm đến khổ nạn của nhân loại. Trên bình diện bảo đảm quyền lợi của mọi người, những kẻ trách nhiệm công quyền đều có bổn phận bảo vệ sự sống, nhất là sự sống của những ai yếu thế nhất và không gì tự vệ.

Từ đó, ÐTC nhắc lại rằng gia đình, tế bào căn bản và trung tâm của xã hội, là môi trường ưu tiên cho việc thực thi tình liên đới, là trường học tự nhiên cho việc chung sống trong hòa bình, (gia đình đó) đáng được bảo vệ và trợ giúp, để có thể chu toàn những bổn phận của mình. Những quyền lợi của gia đình là quan trọng hơn những quyền lợi của các nhóm xã hội lớn hơn. Và trong số những quyền lợi của gia đình, người ta không nên bỏ quên quyền được sinh ra và được nuôi dưởng trong một gia đình ổn định, nơi mà ngôn từ của cha mẹ được nói lên  với niềm vui đi kèm và không gây thất vọng. Xã hội sẽ được lợi, nếu không chiều theo vài tiếng nói xem ra lẩn lộn hôn nhân với những hình thức phối hợp khác, và cả nghịch lại với hôn nhân nữa, và là những tiếng nói xem ra như  chỉ muốn xem con cái là những đối tượng để thõa mãn những nhu cầu riêng. ÐTC nhấn mạnh: Gia đình có quyền và bổn phận giáo dục con cái theo những xác tín luân lý và tôn giáo của mình, bởi vì sự phát triển toàn diện không thể nào bỏ qua chiều kích siêu việt và thiêng liêng của con người.

Tây Ban Nha hiện đang cử  hành Năm Thánh đặc biệt kính thánh Giacôbê Tông đồ. ÐTC cầu chúc mẫu gương của thánh nhân tiếp tục soi sáng dân tộc Tây Ban Nha cũng như  mọi công dân âu châu hành hương đến Tây Ban Nha kính viếng mộ thánh nhân.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page