Những Lời Giới Thiệu

về Tập Sách vừa được xuất bản

về Tòa Án Ðiều Tra

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Lời Giới Thiệu về Tập Sách vừa được xuất bản về "Tòa Án Ðiều Tra".

(Radio Veritas Asia 19/06/2004) - (Theo Tin Vatican) - Thứ Ba vừa qua, ngày 15 tháng 6 năm 2004, --- như  chúng ta  đã biết --- trong một cuộc họp báo tại Phòng báo chí Tòa Thánh, Ba Vị Hồng Y đã giới thiệu "Tuyển Tập" những bài phát biểu trong Hội Nghị Quốc Tế được tổ chức tại Vatican năm 1998, về "Tòa Án Ðiều Tra" đã xảy ra trong lịch sử giáo hội, từ thế kỷ thứ 13 đến thế kỷ thứ 19.

Trong mục thời sự hôm nay kính mời quý vị và các bạn trở lại với biến cố nầy, và theo dõi những bài phát biểu của (1) Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, Cựu Chủ Tịch Ủy ban Trung Ương Năm Thánh 2000,  của (2) Ðức Hồng Y Georges Cottier, thần học gia phủ giáo hoàng và của (3) Ðức Hồng Y Jean Louis Tauran, cựu ngoại trưởng Tòa Thánh, và hiện là vị quản thủ thư viện và văn khố  Vatican.

 

(1) Trước hết, chúng ta hãy theo dõi bài giới thiệu của Ðức Hồng Y Roger Etchegaray về Tuyển Tập "Tòa Án Ðiều Tra" vừa được xuất bản.

Mở đầu bài giới thiệu, Ðức Hồng Y nhắc đến ý tưởng đã được ÐTC Gioan Phaolô II trình bày trong tông thư "Bước vào Ngàn năm Thứ Ba", nói về hiện tượng "Tòa Án Ðiều Tra" như là một "chương" đau lòng mà những con cái của Giáo Hội không thể nào không mở ra lại, với tâm hồn sẵn sàng ăn năn thống hối". Ðức Hồng Y Roger Etchegaray nói tiếp như sau:

"Ðó là tất cả những gì Ðức Gioan Phaolô II đã làm trong thời gian Ðại Năm Thánh 2000, được chuẩn bị trước đó bởi một Hội Nghị Quốc Tế (vào năm 1998) mà giờ đây chúng ta nhận được "Tuyển Tập" ghi lại những gì đã được trình bày trong Hội Nghị, nhờ qua công việc kiên trì và tỉ mỉ của Giáo Sư Tiến Sĩ Agostino Borromeo, cũng như với sự hỗ trợ của Thư Viện Vatican và của Ðức Hồng Y Jean-Louis Tauran.

Như thế, người ta làm sáng tỏ một sự thật lịch sử ; và Giáo Hội không sợ nhìn về quá khứ của mình theo sự thật nầy. Tòa Án Ðiều Tra luôn luôn nằm trong trí nhớ và trí tưởng tượng, như là một huyền thoại của sự bất bao dung và bạo lực, phát sinh từ điểm sâu xa nhất của chính kitô giáo.

Tôi muốn nhân dịp nầy mà nhắc lại đây công việc phi thường của Ủy Ban Thần Học và Lịch sử của Năm Thánh, với sự chủ tọa của hai vị lúc đó, là Ðức Cha Fisichella và linh mục thần học gia phủ giáo hoàng, nay là Ðức Hồng Y Cottier. Không kể những tập sách đã được xuất bản liên quan đến đề tài Năm Thánh, người ta không thể quên được hai cuộc hội thảo quan trọng khác nữa được Ủy ban Thần Học và Lịch Sử tổ chức, đó là cuộc Hội Thảo về "Những gốc rễ của tinh thần bài do thái trong môi trường kitô", và cuộc hội thảo thứ hai về "công cuộc áp dụng Công Ðồng Vaticanô II".

Ước chi ánh sáng của Năm Thánh 2000 tiếp tục soi sáng và hướng dẫn chúng ta!

Ðó là bài phát biểu ngắn của Ðức Hồng Y Roger Etchegaray.

(2) Tiếp sau đây, chúng ta hãy lướt qua bài giới thiệu của Ðức Hồng Y Georges Cottier, về  Tuyển Tập nầy.

Trước hết, Ðức Hồng Y cho biết rằng "Tuyển Tập" về "Tòa Án Ðiều Tra" là một thể hiện  cụ thể của những gì đã được Ðức Gioan Phaolô II đề ra nơi các số 33-36 của Tông Thư "Bước vào ngàn năm thứ ba". Ðức Hồng Y Cottier đọc lại các số đó như sau:

"Vào lúc ngàn năm thứ hai của kitô giáo đến hồi kết thúc, giáo hội ý thức nhiều hơn về tội lỗi của những con cái mình, vừa nhớ lại tất cả những hoàn cảnh trong đó các con cái giáo hội đã sống xa với tinh thần của Chúa Kitô và Tin Mừng của Người, vừa làm cho thế giới nhìn thấy --- thay vì chứng tá của một đời sống được linh ứng bởi những giá trị của Ðức Tin, --- thì (nhìn thấy) những cách thức suy nghĩ và hành động thật sự có tính cách phản chứng và gây gương xấu.

Dù là thánh thiện do bởi việc được tháp nhập vào Chúa Kitô, nhưng giáo hội không ngừng ăn  năn đền tội; trước nhan Thiên Chúa và trước mặt con người, giáo hội nhìn nhận những con cái mình là tội nhân. Hiến Chế tín lý về Giáo Hội --- Ánh Sáng muôn dân --- quả quyết như  sau: "Giáo hội có bao gồm nơi mình nhưng kẻ tội lỗi, là thánh thiện nhưng luôn cần được thanh tẩy, không ngừng thực hành việc ăn năn đền tội và canh tân đời sống."

Sứ điệp như vừa nói trên đánh động con người, do bởi tính cách mới mẽ và can đảm của nó, đến độ vài người vẫn còn kinh ngạc trước sứ điệp nầy. Sứ điệp đòi hỏi đào sâu thêm trên bình diện thần học. Thử hỏi điểm tương phản (trong giáo hội) có ý nghĩa gì: giáo hội là thánh thiện, nhưng bao gồm trong chính mình những kẻ tội lỗi? Nói thế có nghĩa như thế nào? Thử hỏi đâu là ý nghĩa của chứng tá phúc âm như chiều kích của cuộc sống kitô? Ðể trả lời những câu hỏi nầy, thì điều nên làm là tự vấn về điều gì thật sự xảy ra như là gương xấu, và xảy ra ở đâu? Lãnh vực tìm hiểu mà các nhà tư tưởng được mời gọi thực hiện là thật bao la, và nằm trong khung cảnh mà Ðức Gioan Phaolô II gọi là "việc thanh luyện trí nhớ, bởi vì trí nhớ lịch sử, --- tức  hình ảnh mà chúng ta có về quá khứ, --- không thiếu những vị thiên vị và những thiên kiến.

Lời xin  tha thứ   nhiên chỉ nghĩ đến những sự kiện đúng thật và được nhìn nhận cách khách quan."

Ðó là nhận định của Ðức Hồng Y Cottier, dòng DaMinh, về việc xuất bản "Tuyển Tập về Tòa Án Ðiều Tra".

 

(3) Cuối cùng, Về  phần mình, Ðức Hồng Y Jean- Louis Tauran nhắc lại tương quan giữa thư  viện Vatican và tập sách của Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê. Ðức Hồng Y nói như sau:

"Tập sách mà hôm nay được giới thiệu, mang số 417 của bộ sưu tập được gọi là "Những nghiên cứu và những bản văn" của Thư Viện Tòa Thánh Vatican; đây là một sưu tập quý gia. Cũng như tất cả mọi tập sách được nhận vào, Tuyển Tập về "Tòa Án Ðiều Tra" đã vượt qua được cuộc khảo sát kỷ lưỡng của Ủy ban Xuất Bản, và đã được nhận vào trong bộ sưu tập, xét vì giá trị khoa học của Tuyển Tập và xét vì tính cách thời sự của nó; và tính cách thời sự nầy, cách nào đó được làm cho sống lại vào lúc sắp cử  hành Ðại Năm Thánh 2000."

Ðó là vài lời giới thiệu về Tập Sách "Tòa Án Ðiều Tra". Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page