Giới thiệu Tuyển Tập

những Bài Thuyết Trình

trong Hội Nghị Quốc Tế

về Tòa Án Ðiều Tra của Giáo Hội Công Giáo

từ thế kỷ thứ 13 đến thế kỷ thứ 19

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tuyển Tập những Bài Thuyết Trình trong Hội Nghị Quốc Tế về Tòa Án Ðiều Tra của Giáo Hội Công Giáo, từ thế kỷ thứ 13 đến thế kỷ thứ 19, được giới thiệu với giới báo chí.

Tin Vatican (Vat 15/06/2004) - Lúc 11.30 phút trưa thứ Ba 15 tháng 6 năm 2004, tại Phòng Báo Chí Tòa Thánh, Ba Vị Hồng Y đã mở cuộc họp báo, để giới thiệu Tuyển Tập Những Bài Thuyết Trình trong Hội Nghị Quốc Tế tại Vatican về Tòa Án Ðiều Tra của Giáo Hội Công Giáo, từ thế kỷ thứ 13 đến thế kỷ thứ 19.

Ba Vị Hồng Y chủ tọa cuộc họp báo là:

- Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, cựu Chủ Tịch Ủy Ban Trung Ương Năm Thánh 2000;

- Ðức Hồng Y Jean Louis Tauran, cựu ngoại trưởng Tòa Thánh và hiện là Vị Quản Thủ Thư Viện và Văn Khố Vatican;

- và Ðức Hồng Y Georges Cottier, dòng Ða Minh, Thần Học Gia Phủ Giáo Hoàng.

- Ngoài ra còn có sự hiện diện và phát biểu của giáo sư Agostino Borromeo, vị đặc trách thực hiện Tuyển Tập.

Ðược biết, trước đây, để chuẩn bị cử hành Ðại Năm Thánh 2000, ÐTC Gioan Phaolô II đã thành lập Ủy Ban Thần Học và Lịch  Sử, do Linh Mục Georges Cottier, --- nay là Hồng Y Georges Cottier, --- thần học gia phủ giáo hoàng làm chủ tịch. Ủy ban nầy hoạt động trực thuộc Ủy Ban Trung Ương Năm Thánh 2000, và đã tổ chức một Hội Nghị Quốc Tế tại Vatican, từ ngày 29 đến 31 tháng 10 năm 1998, để  nghiên cứu và trao đổi về "Tòa Án Ðiều Tra" trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo, từ thế kỷ thứ 13 đến thế kỷ thứ 19.

Hội Nghị Quốc Tế đã diễn ra năm 1998, nhưng mãi đến nay (năm 2004), những bài thuyết trình trong Hội Nghị mới được in thành sách, với tựa đề là "Tòa Án Ðiều Tra". Tuyển Tập nầy in lại những bài thuyết trình của 31 chuyên viên, thuộc nhiều quốc tịch khác nhau --- trong số nầy có 6 vị là người Pháp --- và có niềm tin tôn giáo khác nhau, và thuộc về những ý thức hệ khác nhau. Mục đích của Hội Nghị Quốc Tế năm 1998 về "Tòa Án Ðiều Tra" trong Giáo hội Công giáo, là tìm hiểu về Vấn Ðề Lịch Sử nầy, dựa theo những tài liệu chính xác, chớ không phải dựa theo những "tin đồn" trong dân chúng. Công cuộc nghiên cứu khách quan của những sử gia đã có ảnh hưởng trên hành động can đảm của Ðức Gioan Phaolô II vào ngày 12 tháng 3 Năm Thánh 2000; đó là hành động xin lỗi vì những lỗi lầm hay thiếu sót của Giáo Hội trong lịch sử đã qua.

Mở đầu cho cuộc họp báo hôm thứ Ba 15 tháng 6 năm 2004, Ðức Hồng Y Roger Etchegaray đã đọc bức thư của ÐTC gởi cho ngài nhân cuộc họp báo quan trọng nầy. Trong thơ, ÐTC quả quyết rằng Hội Nghị Quốc Tế về Tòa Án Ðiều Tra đáp ứng với nguyện vọng đã được nói lên trong Tông Thư "Ngàn Năm Thứ Ba sắp đến", được công bố năm 1994. Trong dư luận  của dân chúng, hình ảnh về Tòa Án Ðiều Tra cách nào đó là biểu tượng của phản chứng và gương xấu. Nhưng thử hỏi hình ảnh  đó phù hợp như thế nào với thực tại lịch sử đã xảy ra? Trước khi xin được tha thứ, thì cần phải biết đúng đâu là những sự kiện đã xảy ra và nhìn nhận những thiếu sót trong việc sống Tin Mừng trong những trường hợp cụ thể. ÐTC cũng đã nhắc lại rằng, vào ngày 12 tháng 3 năm thánh 2000, Giáo hội Công giáo đã cử hành một ngày đặc biệt, được gọi là "Ngày của Xin Lỗi và Tha Thứ". và Giáo Hội xin được tha thứ vì những sai lầm đã phạm khi phục vụ cho sự thật, qua việc xử dụng những phương pháp không phù hợp với luân lý. Theo ÐTC, Tuyển Tập về "Tòa Án Ðiều Tra" được thực hiện trong tinh thần của việc xin tha thứ nầy. Phần Ðức Hồng Y Cottier, ngài lưu ý rằng việc chậm xuất bản Tuyển Tập không do bởi thái độ chống lại việc xuất bản Tuyển Tập, nhưng do bởi những vấn đề về tình trạng sức khỏe của những vị góp phần vào việc xuất bản Tuyển Tập. Chúng tôi sẽ bàn thêm về Tuyển Tập nầy, trong những bài phát thanh kế tiếp.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page