Sống Lòng Tin Ðích Thực

là phương thế chữa trị

chủ nghĩa quá khích tôn giáo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sống Lòng Tin Ðích Thực là phương thế chữa trị chủ nghĩa quá khích tôn giáo.

Tin Roma (Apic 9/06/2004) - Trong một bài đăng trong tuần san "Gia Ðình Kitô", xuất bản bằng tiếng Ý, số phát hành cho tuần lễ từ ngày 13 tháng 6 năm 2004, Ðức Hồng Y Jean Louis Tauran, Quản Thủ Thư Viện và Văn Khố của Tòa Thánh, đã quả quyết rằng những tín hữu chân chính sống đức tin đích thực là phương thế tốt nhất để chữa trị mọi hình thức của chủ nghĩa quá khích tôn giáo.

Ðức Hồng Y cựu ngoại trưởng Tòa Thánh còn nhận định rằng những xung đột tại Trung Ðông cần được giải quyết trong khung cảnh đã được tiên liệu bởi Hiến Chương Liên Hiệp Quốc. Ngài nói: "Các nhà chính trị không có gì phải lo sợ trước những tín hữu chân chính; những tín hữu sống đích thực đức tin của mình là phương thế tốt nhất để chữa lành mọi hình thức của chủ nghĩa quá khích, bởi vì các tín hữu nầy biết rõ rằng ngăn cản anh chị em mình thực hành tôn giáo của họ, hay có thái độ kỳ thị đối với tín đồ của tôn giáo khác với tôn giáo của mình, hay giết người nhân danh tôn giáo, là những việc làm đáng ghét, xúc phạm đến Thiên Chúa, và không một lý lẽ hay quyền hành nào, chính trị cũng như tôn giáo, có thể biện minh cho những việc làm đó".

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page