Tổng thống Liên Bang Thụy Sĩ

nhận định về mối liên lạc ngoại giao

giữa Tòa Thánh Vatican

và Liên Bang Thụy Sĩ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổng thống Liên Bang Thụy Sĩ nhận định về mối liên lạc ngoại giao giữa Tòa Thánh Vatican và Liên Bang Thụy Sĩ.

Tin Thụy Sĩ (Apic 2/06/2004) - Thứ Tư mùng 2 tháng 6 năm 2004, Tổng Thống Liên Bang Thụy Sĩ, Ông Joseph Deiss, đã phát biểu trên Ðài Phát Thanh Vatican rằng hiện tại tương quan giữa Tòa Thánh Vatican và Cộng Hòa Liên Bang Thụy Sĩ rất tốt đẹp, mặc dù hiện tại, Thụy Sĩ  không có vị đại diện ngoại giao thường xuyên cạnh Tòa Thánh.

Tổng thống Liên Bang Thụy Sĩ cho biết, chuyến viếng thăm của ÐTC tại Thụy Sĩ là dịp tốt, để chính quyền Thụy Sĩ bổ nhiệm một vị Ðại Sứ thường xuyên và toàn quyền tại Vatican. Ðược biết, hiện nay vị Ðại Sứ của Thụy Sĩ  tại Praha, cộng hòa Tiệp, kiêm luôn chức vụ đại diện cho Thụy Sĩ  tại Vatican, trong những dịp đặc biệt mà thôi.

Tuy nhiên, hôm ngày 18 tháng 5 năm 2004, Liên Ðoàn các Giáo Hội Tin Lành tại Thụy Sĩ  đã nói lên lập trường chống lại quyết định trên của của Chính Phủ, nại lý do là nếu làm như vậy, thì chính quyền Thụy Sĩ thiên vị một tôn giáo trên những tôn giáo khác.

Ðược biết, liên lạc ngoại giao giữa Thụy Sĩ và Vatican đã bị gián đoạn từ năm 1847. Và Thụy Sĩ chỉ nhìn nhận Vatican như là một quốc gia độc lập vào năm 1920 mà thôi. Dù nhìn nhận Vatican là quốc gia độc lập, nhưng, vì lý do tôn giáo, dưới áp lực của những giáo hội tin lành khác nhau, chính quyền Thụy Sĩ phải chờ đến năm 1991 mới bổ nhiệm một vị đại sứ  tại Vatican, nhưng lại là một vị đại sứ  không thường xuyên, mà chỉ "cho từng sứ mạng đặc biệt" mà thôi. Trong khi đó, Tòa Thánh Vatican vẫn bổ nhiệm một vị Sứ Thần thường xuyên tại Thụy Sĩ. 

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page