Khai mạc Năm Thánh thứ 118

tại Santiago de Compostella, Tây Ban Nha

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Khai mạc Năm Thánh thứ 118 tại Santiago de Compostella, Tây Ban Nha.

Tin Tây Ban Nha (29/12/2003)Thể theo truyền thống đã có từ thế kỷ thứ 12 đến nay, Ðức Cha Julian Barrio, Tổng Giám Mục Santiago de Compostella, Tây Ban Nha, đã mở cửa Năm Thánh Thứ 118, từ ngày 31 tháng 12 năm 2003 cho đến 31 tháng 12 năm 2004.

Ngay từ thời Trung Cổ, các tín  hữu hành hương từ khắp nơi Âu Châu kéo đến Santiago de Compostella, để tôn kính mộ Thánh Tông Ðồ Giacôbê Tiền.

Ban Tổ Chức Năm Thánh thứ 118  dự trù sẽ có khoảng 200 ngàn tín hữu hành hương đến Santiago de Compostella trong Năm Thánh nầy, không kể khoảng 10 triệu khách du lịch sẽ đến thăm Santiago de Compostella nầy.

Ngoài những cử hành thông thường của Năm Thánh, ban tổ chức còn dự trù hai sinh hoạt cao điểm sau đây:

- Cao điểm thứ nhất vào giữa tháng tư năm 2004 là cuộc hành hương của những đại diện của tất cả các Hội Ðồng Giám Mục toàn Âu Châu trong vòng 4 ngày.

- Cao điểm thứ hai là cuộc Hành Hương của Tất cả các bạn trẻ trên thế giới, từ ngày 5 đến 8 tháng 8 năm 2004. Ban Tổ chức dự trù sẽ có khoảng 50 ngàn bạn trẻ sẽ tựu về Santiago de Compostella trong dịp nầy.

Ðược biết dịp Năm Thánh đặc biệt tại Santiago de Compostella vào năm 1999, đã có 154,613 tín hữu hành hương và 9 triệu du khách đến Santiago de Compostella nầy. Trong tương lai, những Năm Thánh kế tiếp tại Santiago de Compostella là 2010, 2021, 2027, và 2032.

 

(Ðặng thế  Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page