Linh Mục Gustavo Gutierrez, dòng ÐaMinh

lên tiếng bênh vực thần học giải phóng

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Linh Mục Gustavo Gutierrez, dòng ÐaMinh, lên tiếng bênh vực thần học giải phóng.

Tin Italia (Apic 26/12/2003) - Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Nguyệt San mục vụ, có tên gọi là "TUẦN LỄ" (Settimana), xuất bản tại Bologna, miền Trung Italia, Linh Mục Gustavo Gutierrez, dòng Ðaminh, người cha của nền thần học giải phóng, đã lên tiếng bênh vực cho giá trị thời sự của nền Thần Học Giải Phóng.

Theo Linh Mục Gustavo Gutierrez, nền thần học giải phóng chưa bị lỗi thời, bởi vì nền thần học nầy vẫn tiếp tục lên án những hoàn cảnh sống vô nhân đạo của biết bao người bị bắt buộc phải sống bên lề xã hội và lịch sử. Thần học giải phóng đã ghi dấu sâu đậm sinh hoạt của Giáo Hội trong thời gian 40 năm qua, và không phải chỉ tại Châu Mỹ Latinh mà thôi.

Linh Mục Gutierrez nhấn mạnh đến khía cạnh "nhân bản" của dòng suy tư của mình, một suy tư không bao giờ bỏ quên tinh thần tu đức. Linh Mục giải thích thêm như sau: "Theo tôi, vấn đề là sống Phúc Âm, chớ không phải là "thần học". Tôi không tin vào suy tư Thần Học, nhưng tôi tin vào Chúa Giêsu Kitô. Suy Tư thần học không buộc phải tin; Suy Tư Thần học là phương thế để giúp hiểu tốt hơn sứ điệp kinh thánh và kitô. Nếu một ngày kia dòng suy tư thần học nầy không còn giúp ích nữa, thì nó sẽ không còn ý nghĩa nữa và trở thành lỗi thời.

Nhưng đối với Tin Mừng thì khác. Thật là trầm trọng cho tôi, khi nói rằng Tin Mừng không còn ý nghĩa gì nữa. Thần học không quan trọng, mặc dù cá nhân tôi rất thích thần học. Cho đến khi tôi được 40 tuổi, tôi không bao giờ nói về Thần Học giải phóng; tuy nhiên tôi vẫn luôn luôn là  người kitô. Nếu tôi đã là người kitô, trước khi có thần học giải phóng, thì tôi hy vọng vẫn còn là người kitô, cả khi không còn thần học giải phóng nữa. Thần học giải phóng không là gì khác hơn là một dòng suy tư đã có chổ đứng đúng giữa lòng giáo hội. Quyền giáo huấn đã lưu ý đến dòng suy tư nầy tại Puebla, rồi tại Santo Dimingo, trong thông điệp "Phát triển các dân tộc", trong biết bao giáo huấn của Ðức Gioan  Phaolô II; giáo huấn nầy quả quyết rằng sự nghèo  cùng không phải là "hoa trái của Thánh Ý Thiên Chúa", nhưng là "hoa trái" của những hệ thống kinh tế  đang gây ra những hoàn cảnh sống  dưới mức độ  nhân bản cho biết bao người.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page