Thư Giáng Sinh của

Ðức Sứ Thần tại Jerusalem

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thư Giáng Sinh của Ðức Sứ Thần tại Jerusalem.

Jerusalem (Zenit 25/12/2003) - Sau đây là nội dung lá thư của Ðức Tổng Giám Mục Pietro Sambi, sứ thần Tòa Thánh tại Jerusalem, gửi nhân dịp lễ Giáng Sinh:

Giáng Sinh tại Thánh Ðịa tiếp tục là một kinh nghiệm mới: mỗi năm chúng ta được thúc giục đào sâu đức tin và mang đức tin này ra thực hành. Quỳ xuống trước Máng Cỏ nơi Chúa Hài Ðồng hạ sinh luôn luôn là một kinh nghiệm mới. Nơi đây, Thiên Chúa xuống thế để được gần gũi với con người, một hành động của tình yêu, tình yêu cứu độ. Vào dịp lễ Giáng Sinh, tình yêu của Thiên Chúa thúc đẩy chúng ta yêu thương anh chị em đồng loại, cũng như Thiên Chúa trở thành con người vì Ngài yêu thương chúng ta. Lễ Giáng Sinh bộc lộ sự tương phản giữa lý lẽ của Thiên Chúa và của con người, đặc biệt khi con người là nguyên nhân khiến cho người khác bị đau khổ, bị hạ nhục và mất mạng sống. Mặt khác, Giáng Sinh là dịp để mừng vui cho sự sống. Nhưng quả là điều vô ích nếu chúng ta cứ phàn nàn và nêu lên những tương phản đó. Với nỗ lực mạnh hơn và với lòng tin tưởng, chúng ta cần phải mang ra thực hành 4 cột trụ của hòa bình, như được Ðức  Chăn Phước Giáo Hoàng Gioan XXIII nói đến trong thông điệp "Hòa Bình Dưới Thế":

Sự thật: mỗi một chiến tranh, mỗi một trận chiến đều được chuẩn bị và dựa trên lời nói dối

Công lý: quyền bất khả xâm phạm trong việc bảo vệ quyền của một người luôn đi đôi với việc chấp nhận và thừa nhận quyền của những người khác

Tình yêu: tình yêu là từ ngữ không hiện diện trong ngôn ngữ của chính trị và ngoại giao;  nếu mỗi cuộc xung đột đều được dựa trên sự thù hận, thì tình yêu là con đường thiết yếu để vãn hồi hòa bình

Tự do: một quốc gia hay một cá nhân bị đàn áp luôn mang đầy khát vọng trả thù khiến cho hòa bình là điều khó có thể thực hiện được trong nhiều thế hệ kế tiếp

Ðể trở nên người xây dựng hòa bình không đơn giản như những lời nói ra ở trên. Ðể có hòa bình, một người cần phải sống, thở và rao giảng bốn cột trụ này. Lễ Giáng Sinh mang lại cho chúng ta một ý thức rõ ràng từ Ðấng ngự trên cao, đó là: tình yêu mạnh hơn thù hận, sự thật mạnh hơn sự giả dối, công lý mạnh hơn bạo động và tự do mạnh hơn đàn áp. Tất cả bốn cột trụ này cần được sống, tin tưởng sâu sắc và truyền đạt cách trìu mến bằng lời nói và hành động của chúng ta.

Ðể mưu tìm hòa bình cho Jerusalem, tôi xin nhắc lại lời kêu gọi của Ðức Gioan Phaolô II trong cuộc hành hương Thánh Ðịa của ngài vào năm 2000: "Ngày hôm nay, từ Quảng Trường Máng Cỏ, chúng ta lớn tiếng loan báo cho mọi thời đại, mọi nơi chốn và mọi người rằng: Ðừng Sợ, Nguyện Xin  hòa bình  cho tất cả mọi người!

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page