Cơ hội để trở về nguồn

của cầu nguyện

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cơ hội để trở về nguồn của cầu nguyện.

Ðức (Hamburg) (Zenit 23/12/2003) - Cuộc gặp gỡ của các bạn trẻ tại Hamburg bên Ðức do Cộng Ðoàn Ðại Kết Taize tổ chức, là cơ hội để thăng tiến đối thoại liên tôn và liên văn hóa; và cũng là dịp để trở về nguồn của cầu nguyện và Phúc Âm.

Tu huynh Emile, một trong số 10 tu huynh của Cộng Ðoàn Taize đang có mặt tại Hamburg để chuẩn bị cho biến cố này đã giải thích qua hãng tin công giáo Zenit, như sau: "Một số tiên tri của sự diệt vong đã làm cho nhiều người tin rằng những khác biệt về tôn giáo và văn hóa là nguy hiểm. Thực ra, đó là sự phong phú, nếu chúng ta biết lợi dụng các cơ hội để đối thoại, trao đổi và xây dựng tình bằng hữu. Giới trẻ có khát vọng hòa bình, hiệp thông và vui hưởng, nhưng thường khi họ chỉ cảm nghiệm những điều này một mình và coi đó là một ảo tưởng không có hậu quả gì trong thế giới thực".

Taize là một cộng đoàn đại kết xuất xứ từ Pháp. Vào dịp đầu năm, cộng đoàn này tổ chức một cuộc họp mặt giới trẻ Âu Châu, mỗi năm ở mỗi thành phố khác nhau của Âu Châu. Ðây là dịp các bạn trẻ Âu Châu họp mặt để cùng cầu nguyện và suy gẩm sâu xa về đức tin của họ.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page