ÐTC kêu gọi nước Ý

góp phần xây dựng một thời đại hòa bình mới

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC kêu gọi nước Ý góp phần xây dựng một thời đại hòa bình mới.

Vatican (Zenit 23/12/2003) - Trong sứ điệp cảm ơn gửi tới chính phủ nước Ý, ÐTC Gioan Phaolô II thừa nhận quốc gia này là quê hương thứ 2 của ngài và ngài kêu gọi nước Ý góp phần xây dựng một thời đại hòa bình mới.

Sứ điệp của ÐTC đã được Ðức Tổng Giám Mục Leonardo Sandri, thay mặt cho Phủ Quốc Vụ Khanh, đọc tại Villa Madama vào hôm thứ Sáu 19/12/2003. Trong sứ điệp, Ðức Gioan Phaolô II ghi nhận là với gia sản phong phú về nghệ thuật và tinh thần, nước Ý đóng một vai chính trong công cuộc truyền giáo của giáo hội; và ngài bày tỏ hy vọng là Ý sẽ tiếp tục sứ mạng được Thiên Chúa trao phó, qua sự đồng thuận của người dân nước này. Ngài nói như sau: "Nhiều người Ý, vẫn tiếp tục trung thành với các giá trị của gia sản kitô giáo mà họ thừa hưởng trong 2,000 năm qua, đang đóng góp để đạt tới một kỷ nguyên hòa bình mới trong thiên niên kỷ vừa được bắt đầu". Ðức Gioan Phaolô II cũng nhắc lại trong sứ điệp là trong suốt 25 năm làm giáo hoàng, ngài đã có cơ hội tiếp xúc với truyền thống văn hóa phong phú của người dân Ý; đồng thời ngài cảm ơn nước Ý về những đóng góp to lớn cho công cuộc truyền giáo, qua gương chứng nhân của các vị thánh nam nữ người Ý, qua những nhà nghệ thuật nổi tiếng, các khoa học gia và các nhà văn hóa. Ngài cũng không quên cảm ơn bộ ngoại giao Ý về những sáng kiến của bộ này tại các nơi trên thế giới để mừng kỷ niệm ngân khánh giáo hoàng của ngài.

Cũng trong dịp nầy, Ðức Hồng Y Camillo Ruini, giám quản Roma và là chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ý,  đã nhắc lại lời kêu gọi của Ðức Gioan Phaolô II để Giáo hội Công giáo Ý trở thành một nguồn lực xã hội và góp phần đẩy mạnh công cuộc truyền giáo mới. Theo Ðức Hồng Y Ruini, món quà lớn nhất mà ÐTC ban cho nước Ý là làm cho quốc gia này trở thành một quốc gia truyền giáo hơn, không chỉ riêng cho những người chưa được nhận tin mừng, nhưng cho cả những người Ý đã đánh mất đức tin hoặc bị ảnh hưởng bởi trào lưu tục hóa.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page