Tập thơ của Ðức Gioan Phaolô II

là sách bán chạy nhất tại Ba Lan

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tập thơ của Ðức Gioan Phaolô II là sách bán chạy nhất tại Ba Lan.

Ba Lan (Varsava) (AFP 22/12/2003) - Tập thơ do chính Ðức Gioan Phaolô II là tác giả, đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất tại Ba Lan trong năm 2003.

Nhà xuất bản tập thơ này tại Ba Lan đã cho biết như trên. Với 530 ngàn ấn bản đã được bán hết kể từ khi được công bố vào ngày 6 tháng 3 năm 2003, tập thơ có tựa đề là "Tam Ðoạn Về Roma" (Roman Triptych), đã phá tất cả kỷ lục trong thể loại sách thơ được bán từ trước nay tại Ba Lan. Chỉ trong tuần đầu tiên sau khi ra mắt công chúng, 300 ngàn ấn bản trong lần in đầu tiên được bán sạch. Ðợt xuất bản thứ hai với 250 ngàn tập thơ cũng đã dược mua hết.

Trong suốt 25 triều giáo hoàng của ngài, Ðức Gioan Phaolô II đã cho xuất bản nhiều tác phẩm văn chương. Hiện đang có dự án dựng một cuốn phim hoạt họa dựa theo nội dung các bài thơ của ÐTC.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page