Thánh Thể là

thuốc trị chủ nghĩa cá nhân

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thánh Thể là thuốc trị chủ nghĩa cá nhân.

Vatican (Zenit 22/12/2003) - Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, tổng trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin, tin rằng, mối đe dọa lớn nhất cho con người ngày nay là chủ thuyết tương đối, mà kết quả là sự đóng khung con người trong chủ nghĩa cá nhân. Ðây là lý do tại sao trong năm vừa qua, Giáo hội Công giáo đã nhấn mạnh với các tín hữu công giáo về mối liên kết mật thiết của giáo hội với Thánh Thể.

Trong vai vị là niên trưởng Hồng Y Ðoàn, Ðức Hồng Y Ratzinger đã chia sẻ quan điểm của ngài nhân cuộc gặp gỡ của Ðức Gioan Phaolô II với các cộng sự viên trong giáo triều Roma. Theo Ðức Hồng Y, tông thư của ÐTC về Thánh Thể, công bố vào dịp Tuần Thánh năm 2003, có lẽ là tài liệu quan trọng nhất của Ðức Gioan Phaolô II trong năm 2003. Tông thư này là một nhắc nhở về mối liên kết không thể nào xóa được giữa Giáo Hội và Thánh Thể, bởi vì có nguy là mối liên kết này có thể bị mất đi trong một thế giới theo chủ nghĩa cá nhân.

Sau cuộc gặp gỡ, Ðức Hồng Y Ratzinger đã giải thích về suy nghĩ của ngài qua những câu hỏi từ đài phát thanh Vatican như sau: "Chúng ta biết thế lực của bạo động trong thế giới này, những mối đe dọa đối với hòa bình cũng như đới với nền tảng đạo đức của nhân loại, được xác nhận trong nhiều lãnh vực của luật pháp, đặc biệt là trong kỹ thuật sanh sản con người, trong đó con người trở thành như một món hàng. Từ đây phát sinh mối quan tâm là phải có một đức tin sinh động vững mạnh, để chống lại cách hiệu quả mối đe dọa của bạo động, và để kiến tạo bầu khí tha thứ và công lý, điều kiện cho hòa bình. Và để đức tin có thể thực sự đáp ứng lại những thách đố của thời đại này, điều quan trọng là đức tin đó phải vững chắc, đặc biệt là đức tin nơi Ðức Kitô phải là một đức tin trọn vẹn, đức tin này hiểu rõ Ðức Kitô là nhập thể của vị Thiên Chúa duy nhất và là Ðấng Cứu Ðộ của mọi người. Vì lẽ này, trong số những quan tâm của chúng ta là vấn đề to lớn của chủ thuyết tương đối: coi Ðức Giêsu Kitô là một trong số những người mặc khải Thiên Chúa, thay vì  nhìn nhận Ngài là Con Thiên Chúa nhập thể".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page