Giáo triều Roma được nhắc nhở

về sứ mạng rao giảng Ðức Kitô

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo triều Roma được nhắc nhở về sứ mạng rao giảng Ðức Kitô.

Vatican (Zenit 22/12/2003) - Vẫn trong biến cố cuộc gặp gỡ các cộng sự viên của ngài trong giáo triều Roma, ÐTC Gioan Phaolô II đã nhắc nhở về sứ mạng rao giảng Ðức Giêsu Kitô, và nếu cần thiết, dù có phải đổ máu.

Nhân dịp này, Ðức Gioan Phaolô II đã bày tỏ lòng biết ơn vì tinh thần phục vụ của các cộng sự viên qua những lời như sau: "Làm sao tôi có thể hoàn thành trách vụ được trao phó cho tôi nếu không có sự hợp tác trung thành của các vị. Mục tiêu của những gì mà tất cả chúng ta đang làm là một: đó là rao giảng Tin Mừng của Ðức Kitô cho sự cứu độ của thế giới. Ðây là sứ mạng mà chúng ta muốn thực hiện trong tinh thần đức tin và sự sẵn sàng hy sinh, nếu cần thì dù có phải đổ máu. Xin cho sự trung thành trong sứ mạng này của quí  anh em không làm thất vọng Ðấng đã kết hiệp sâu sắc tất cả chúng ta trong chức linh mục của Ngài. Với những năm tháng qua đi, tôi càng tin tưởng mạnh mẽ hơn là Chúa Giêsu luôn kêu gọi chúng ta trở thành chứng nhân của ngài, để chỉ quan tâm tới việc làm sáng danh Ngài và mang ơn ích cho các linh hồn.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page