Ðức thượng phụ Michel Sabbah

kêu gọi Palestine và Israel làm hòa

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức thượng phụ Michel Sabbah kêu gọi Palestine và Israel làm hòa.

Jesusalem (22/12/2003) - Trong sứ điệp truyền thống trước lễ Giáng Sinh được công bố vào thứ Hai (22/12/2003), Ðức thượng phụ Michel Sabbah của người công giáo theo nghi lễ La Tinh tại Giêrusalem, đã kêu gọi Israel và Palestine hợp tác với nhau để đạt tới hòa bình.

Trong cuộc họp báo công bố sứ điệp, Ðức thượng phụ Sabbah cho rằng, chương trình hòa bình như được vạch ra tại Geneve mới đây chứng minh hòa giải là điều khả thi tại Trung Ðông. Ngài nói như sau: "Cả Israel cũng như Palestine đều không muốn chiến tranh và đổ máu. Israel đang đi tìm an ninh, và Palestine đang đi tìm sự tự do và khôi phục đất đai của họ. Tuy nhiên, để đạt tới hòa bình, bên này phải tin là bên kia cũng muốn hòa bình... Các nhà lãnh đạo phải bắt đầu bằng sự tin tưởng như vậy... Cần có sự thay đổi tâm thức để hiểu rằng cả hai đều muốn hòa bình và hòa bình là điều khả thi."

Khi được các ký giả hỏi trực tiếp về viễn ảnh hòa bình theo cái nhìn của ngài, Ðức thượng phụ Michel Sabbah đã trả lời bằng tiếng Ả Rập như sau: "Hai bên cần phải ngồi vào bàn thương thuyết... nhưng cần phải có sự tin tưởng đối với nhau. Thủ tướng Sharon của Israel phải tin là ông Arafat của Palestine muốn hòa bình, và ông Arafat cũng phải tin là thủ tướng Sharon cũng muốn hòa bình. Khi gặp nhau để nói chuyện hòa bình, cả hai cần phải thành thật trong niềm hy vọng cho hòa bình, chứ không chỉ gặp nhau để tìm cách đối phó. Nếu có thiện chí thực sự thì hẳn sẽ tìm ra con đường để đi tới hòa bình."

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page