Óc bài Do Thái

đang trở lại tại Âu Châu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Óc bài Do Thái đang trở lại tại Âu Châu.

Vatican (AFP 21/12/2003) - Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, cựu chủ tịch Hội Ðồng Ðồng Tâm của Tòa Thánh, vừa lên tiếng cảnh cáo là óc bài Do Thái đang trở lại tại Âu Châu. Nếu không lên tiếng thì tức là vô tình chấp nhận.

Trong cuộc phỏng vấn với báo "La Stampa" của Ý, Ðức Hồng Y Etchegaray đã ám chỉ tới trại tập trung của Ðức Quốc Xã nơi có hàng triệu người Do Thái bị thiệt mạng, để nêu bật vấn đề hiện nay, qua những lời như sau: "Con đường đưa tới trại tập trung Auschwitz luôn ở trước mắt chúng ta; và con đường này bắt đầu với những sai sót nhỏ. Chúng ta không thể chối bỏ điều này rằng óc bài Do Thái tại Âu Châu đã nhen nhúm qua nhiều thế kỷ. Không thừa nhận, không nêu đúng tên gọi của nó, là vô tình chúng ta chấp nhận để cho óc bài Do Thái sống lại. Hình thể con đường đưa tới tâm thức này rất mơ hồ và không thể chỉ qui một cách đơn giản cho cuộc xung đột giữa Do Thái và Palestine. Tuy giáo hội đã quyết liệt lên án óc bài Do Thái trong thời Công Ðồng Vatican II, nhưng sự thay đổi của tâm thức chung làm cho óc bài Do Thái này lớn mạnh. Chúng ta cần phải chứng minh là chúng ta vẫn tỉnh thức và đoàn kết thực sự với cộng đồng người Do Thái".

Mới đây, Liên Hiệp Âu Châu đã lên án mọi hình thức kỳ thị Do Thái. Ðây là đề tài được đề cập tới theo sau những sự kiện gây quan tâm cho các nhà lãnh đạo Âu Châu. Tài liệu công bố sau cuộc họp của các nhà lãnh đạo Âu Châu có khoản ghi nhận như sau: "Liên Hiệp Âu Châu bày tỏ mối quan tâm sâu sắc về tình trạng gia tăng những sự kiện bài Do Thái, đồng thời mạnh mẽ lên án mọi hình thức bài Do Thái, bao gồm cả những vụ tấn công vào các địa điểm và cá nhân người Do Thái.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page