Cần im lặng

để hiểu ý nghĩa của Giáng Sinh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cần im lặng để hiểu ý nghĩa của Giáng Sinh.

Vatican  (Zenit 21/12/2003) - Với lễ Giáng Sinh chỉ còn cách vài ngày, ÐTC Gioan Phaolô II đã kêu gọi các người kitô hãy sống lại biến cố Chúa Giêsu Giáng Sinh trong bầu khí thinh lặng.

Trước khi đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu  tại Quảng Trường Thánh Phêrô, Roma, vào Trưa Chúa Nhật (21/12/2003), Ðức Gioan Phaolô II đã nói như sau: "Giáng Sinh đang gần kề. Khi hoàn tất việc trang trí hang đá và cây Giáng Sinh... thì điều cần thiết là dọn tâm hồn để sống cách mật thiết mầu nhiệm đức tin vĩ đại này. Chúng ta nên noi gương Ðức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, vì Mẹ giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của mầu nhiệm Giáng Sinh của Con Thiên Chúa: đó là, sự khiêm nhường, thinh lặng, điều kỳ diệu và niềm vui. Trên hết mọi sự, Mẹ kêu gọi chúng ta khiêm nhường để Thiên Chúa có thể tìm được chỗ trong tâm hồn của chúng ta, để tâm hồn chúng ta không bị tối tăm do bởi tự ái và kiêu ngạo. Ðức Nữ Ðồng Trinh chỉ cho chúng ta giá trị của sự thinh lặng, để nghe bài ca của các Thiên Thần và tiếng khóc của Chúa Hài Ðồng, chứ không lấn áp bài ca và tiếng khóc đó bằng sự ồn ào và hỗn độn. Chúng ta sẽ cùng Mẹ đứng trước hang đá để chiêm ngưỡng sự kỳ diệu, hưởng niềm hân hoan đơn sơ và trong sáng được Chúa Hài Ðồng mang đến cho nhân loại. Chúa Giêsu sẽ soi sáng cho những kẻ đang sống trong tối tăm và bóng của sự chết".

Theo các ký giả tường thuật buổi đọc kinh Truyền Tin, sức khỏe của Ðức Gioan Phaolô II khá hơn so với 2 tháng trước đây. Tòa Thánh cũng vừa xác nhận là ÐTC sẽ chủ sự nghi lễ chính của phụng vụ Ðêm Giáng Sinh. Trong ngày lễ Giáng Sinh, 25/12/2003, Ðức Gioan Phaolô II sẽ ban phép lành long trọng cho thành Roma và cho thế giới.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page