Sứ mạng của người trẻ

là xây dựng hòa bình

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sứ mạng của người trẻ là xây dựng hòa bình.

Vatican (Zenit 19/12/2003) - Trong sứ điệp gửi cho các bạn trẻ tham dự cuộc Hành Hương của Lòng Tin Tưởng Trên Mặt Ðất, lần thứ 26, ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi người trẻ hãy thực thi sứ mạng xây dựng hòa bình để con người mỗi ngày trở nên những con người là anh chị em với nhau.

Cuộc Hành Hương của Lòng Tin Tưởng Trên Mặt Ðất do Cộng Ðoàn Ðại Kết Taize, có trụ sở bên Pháp, đứng ra tổ chức tại thành phố Hamburg bên Ðức. Ban tổ chức dự đoán sẽ có hàng chục ngàn bạn trẻ Âu Châu tham dự biến cố nầy từ ngày 29 tháng 12 năm 2003 đến ngày 2 tháng Giêng năm 2004. Năm 2002, cuộc hành hương đã diễn ra tại Paris bên Pháp, thu hút được khoảng 80 ngàn bạn trẻ. Trong sứ điệp của ngài, Ðức Gioan Phaolô II khuyến khích các bạn trẻ hãy dành thời giờ để khám phá ước muốn sống và sống hạnh phúc trong tận thâm tâm họ. Thiên Chúa muốn giúp các bạn trẻ luôn trưởng thành để trở nên một con người hoàn hảo trong Ðức Kitô. Ngài nói như sau: "Thiên Chúa cũng kêu gọi các con hãy đến với anh chị em của mình,  và hãy nhận ra trong mỗi người khuôn mặt của Ðức Kitô. Thái độ nầy  giúp kiến tạo những mối quan hệ tốt và  mang lại niềm tin tưởng cho những người thường khi bị xã hội lãng quên và không quan tâm tới... Khi các con suy gẫm về thánh giá của Ðấng Cứu Ðộ, chúng con sẽ khám phá được sự vĩ đại của tình yêu Thiên Chúa cho mỗi một con người".

Theo lời khuyên của Thánh Gregory của Nyssa, ÐTC nhắn gửi các bạn trẻ như sau: "Ðừng ích kỷ giữ lại mọi sự cho chính cá nhân, nhưng hãy chia sẻ với người nghèo, những người được Thiên Chúa quan tâm yêu thương. Mọi sự đều thuộc về Thiên Chúa, vị Cha Chung của chúng ta. Và tất cả chúng ta là anh chị em trong cùng một gia đình. Xin Chúa làm cho chúng con biết nhìn những người khác, và nhìn chính mình, giống như chính Chúa Giêsu đã nhìn mỗi một con người, với sự yêu mến, thương xót và tha thứ, cái nhìn đặt con người trên con đường của sự sống và mở ra một tương lai đầy hy vọng. Qua cách này, chúng con sẽ khám phá được rằng, tha thứ cho người anh chị em tạo cho chúng ta ước muốn cầu nguyện và gặp gỡ Thiên Chúa.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page