Ánh Sáng Hòa Bình Bethlehem

được mang tới Tòa Thánh

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ánh Sáng Hòa Bình Bethlehem được mang tới Tòa Thánh.

Vatican (Zenit 17/12/2003) - Trong bầu không khí của ngày lễ, Ðức Gioan Phaolô II đã nhận "Ánh Sáng Hòa Bình" được thành viên phong trào hướng đạo sinh mang từ thành Bethlehem tới Tòa Thánh vào hôm thứ Tư (17/12/2003).

Ngọn lửa hòa bình này được đốt từ Nhà Thờ Chúa Giáng Sinh ở Bethlehem, nơi Chúa Giêsu chào đời. Sau đó, ngọn lửa này được mang sang Âu Châu để chuyển ánh sáng hòa bình tới các giáo xứ và cơ quan công giáo. Ðây là một truyền thống có từ năm 1986, phát xuất từ Áo. Kể từ đó, các hội hướng đạo sinh từ nhiều nước khác nhau đã tình nguyện để mang ngọn lửa hòa bình này tới các nơi trên thế giới như một dấu chỉ của tình yêu và tình huynh đệ kitô.

Theo ban tổ chức thì ngọn lửa này cũng thể hiện tình bác ái. Cùng được mang theo với "Ánh Sáng Hòa Bình" Bethlehem,  là một ngân quĩ để giúp cho trẻ em nghèo, bị tật nguyền, những người tị nạn và các thành phần bị xã hội ruồng bỏ.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page