Kỹ thuật thông tin

phải phục vụ cho hòa bình

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Kỹ thuật thông tin phải phục vụ cho hòa bình.

Thụy Sĩ (Geneve) (Zenit 14/12/2003) - Kỹ thuật thông tin và truyền thông thời đại phải trở thành công cụ phục vụ cho hòa bình.

Ðó là quan điểm của Tòa Thánh được Ðức Tổng Giám Mục John Foley, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Truyền Thông, đưa ra tại Hội Nghị Thượng Ðỉnh Thế Giới về Thông Tin, diễn ra tại Geneve bên Thụy Sĩ từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 12 năm 2003. Hội nghị này do Nghiệp Ðoàn Viễn Thông Quốc Tế tổ chức dưới dự bảo trợ của Văn Phòng Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc. Trong bài diễn văn đề cập tới kỹ thuật thông tin và liên lạc, Ðức Tổng Giám Mục Foley đã nói như sau: "Phái đoàn của Tòa Thánh quan tâm cụ thể tới vai trò của thông tin và truyền thông trong việc bảo toàn và xây dựng hòa bình. Trong thời đại này, chúng ta không thể xây dựng hòa bình lâu dài nếu không có sự hợp tác của mạng lưới truyền thông. Truyền thông có thể phục vụ cho văn hóa của đối thoại, đoàn kết, hòa giải và tham dự. Không thể nuôi dưỡng hòa bình mà không có truyền thông. Thay vì trình bày nội dung bạo động, thiếu luân lý và mang giá trị bề ngoài, ngành truyền thông có thể sử dụng kỹ thuật thông tin và truyền thông để kiến tạo một cuộc trao đổi kiến thức tốt hơn, tôn trọng và thăng tiến hòa giải, đồng thời xây dựng quan hệ tốt đẹp giữa con người thuộc các nền văn hóa, ý thức hệ và tôn giáo khác nhau. Kỹ thuật là một phương tiện. Chúng ta phải sử dụng kỹ thuật trong thời đại thông tin này với tinh thần trách nhiệm, để qua đó, cuộc mưu tìm chân lý và tự do thực sự giữa các dân tộc được đẩy mạnh".

Ðể kỹ thuật thông tin và truyền thông thực sự trở thành công cụ xây dựng hòa bình, Ðức Tổng Giám Mục Foley đề nghị ba nền tảng luân lý căn bản của truyền thông, đó là: tầm quan trọng thiết yếu của sự thật, nhân phẩm con người, và thăng tiến ích lợi chung. 3 nguyên tắc này giải thích nhu cầu cần có sự dấn thân để những kỹ thuật mới có thể đến với tất cả mọi người.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page