Hôn nhân giữa hai người đồng phái tính

là một sự mâu thuẫn

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hôn nhân giữa hai người đồng phái tính là một sự mâu thuẫn.

Hoa Kỳ (Washington) (Zenit 12/12/2003) - Không nhìn nhận hôn nhân của những cặp đồng tính luyến ái không phải là một sự kỳ thị bất công hay thiếu tôn trọng, bởi vì hôn nhân và sự kết hiệp của hai người đồng phái tính là hai thực tại khác nhau.

Ðó là quan điểm của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ được trình bày trong tuyên ngôn sau khóa họp của Hội Ðồng Giám Mục hồi tháng 11/2003. Các Giám Mục Hoa Kỳ đã nói lên quan điểm này qua những lời như sau: "Việc duy trì ý định của Thiên Chúa đối với hôn nhân, --- trong đó các quan hệ tính dục có chỗ đứng đặc biệt và riêng biệt, --- không phải là xúc phạm nhân phẩm của những người đồng tính luyến ái. Người kitô phải là chứng nhân của toàn giá trị luân lý và chống lại những hành động đồng tính luyến ái, đồng thời cũng chống lại việc kỳ thị bất công đối với những người đồng tính luyến ái". Các Giám Mục Hoa Kỳ nhấn mạnh, hôn nhân và sự kết hiệp giữa hai người đồng phái tính trên căn bản hoàn toàn khác nhau. Có nhiều lý do chứng tỏ sự kết hiệp giữa hai người đồng phái tính đi ngược lại bản chất tự nhiên của hôn nhân. Nó không dựa trên sự bổ túc tự nhiên giữa hai người, một nam và một nữ, nó không thể dự phần vào chương trình tạo nên sự sống mới của Thiên Chúa; và mục đích tự nhiên của sự kết hiệp của hai người không thể đạt được bởi sự kết hiệp của hai người đồng phái tính."

Các Giám Mục Hoa Kỳ đã mạnh mẽ đưa ra lập trường chống lại hôn nhân đồng phái tính giữa lúc đang có nhiều cuộc tranh luận về định nghĩa của hôn nhân tại Hoa Kỳ. Mới đây, một tòa án của bang Massachussets đã phán quyết chấp nhận hôn nhân giữa hai người đồng phái tính. Bang Vermont cũng có luật thừa nhận hôn nhân giữa hai người đồng tính luyến ái, trong khi luật pháp tại bang California và Hawaii dành cho những cặp đồng phái tính một số những quyền lợi kinh tế.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page