Tôn giáo và dân chủ

có thể hòa trộn nhau

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tôn giáo và dân chủ có thể hòa trộn nhau.

Tây Ban Nha (Madrid) (Zenit 12/12/2003) - Có hai tư tưởng không thuyết phục được giáo sư Joseph Weiler, một tín hữu Do Thái Giáo, rằng: tôn giáo là mối đe dọa cho dân chủ, và tính thế tục (laicism) và trung lập (neutrality) là hai quan điểm tương đương  với nhau.

Giáo sư Joseph Weiler, người Mỹ, là một chuyên gia về luật. Ông đã bày tỏ quan điểm nói trên trong buổi họp báo ra sách mới của ông mang tựa đề: "Một Âu Châu kitô giáo". Là chuyên gia về luật hiến pháp của Âu Châu, giáo sư Weiler đã bảo vệ và ủng hộ đề nghị nên đề cập đến di sản kitô giáo trong bản dự thảo hiến pháp tương lai của Liên Hiệp Âu Châu. Giáo sư Weiler cho rằng mô hình dân chủ tại Hoa Kỳ, coi tôn giáo là lãnh vực riêng tư của cá nhân, là mô hình không phù hợp với hoàn cảnh của Âu Châu. Ông giải thích như sau: "Mô hình của Hoa Kỳ như có ý nói là nếu bạn theo đường lối dân chủ, tôn giáo phải là chuyện của riêng cá nhân. Phải chăng nước Ðan Mạch, quốc gia có hiến pháp thừa nhận tin lành Luther là giáo hội chính thức, thì được coi là ít dân chủ hơn Hoa Kỳ hay sao?" Theo giáo sư Weiler, điều thiết yếu là nên xóa bỏ quan điểm cho rằng tôn giáo và dân chủ là hai kẻ thù với nhau. Các nhà lãnh đạo Âu Châu cần xác tín là không có sự mâu thuẫn giữa tôn giáo và dân chủ. Dân chủ không nên e ngại tôn giáo và ngược lại, tôn giáo cũng không nên e ngại dân chủ.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page