Tòa Thánh công bố sách về

giáo huấn của các vị giáo hoàng

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Thánh công bố sách về giáo huấn của các vị giáo hoàng.

Vatican  (Zenit 11/12/2003) - Hội Ðồng Tòa Thánh về Văn Hóa vừa cho ra mắt một cuốn sách gồm những bài giáo huấn của các vị giáo hoàng về đức tin và văn hóa.

Sách này dày 1,500 trang, có tên là "Ðức Tin và Văn Hóa: Những Bài Giáo Huấn của các vị Giáo Hoàng từ thời Ðức Leo XII đến Ðức Gioan Phaolô II". Ðức Hồng Y Paul Poupard, chủ tịch Hội Ðồng về Văn Hóa cho biết các bài giáo huấn bao gồm những đề tài từ nghệ thuật cho đến kỹ thuật, về gia đình, thể thao đến chính trị, căn cước văn hóa, toàn cầu hóa và hội nhập văn hóa. Những bài giáo huấn được viết trong khoảng thời gian từ năm 1890 đến năm 2002.

Ðức Hồng Y Poupard đã chia sẻ một câu chuyện để nói lên tầm quan trọng mà ÐTC Gioan Phaolô II đã gắn liền với cuốn sách này. Vào khởi đầu triều giáo hoàng của ngài, Ðức Gioan Phaolô II, lúc đó đã có ý thành lập một hội đồng Tòa Thánh về Văn Hóa, đã nói với Ðức Hồng Y Poupard --- (lúc đó còn là Giám Mục) --- trong một cuộc tiếp kiến riêng rằng: "Nếu không có một chương trình mục vụ về văn hóa, thì tức là không có săn sóc mục vụ". Ðức Gioan Phaolô II đã giải thích quan điểm này của ngài trong lá thư, nhân dịp thành lập Hội Ðồng Tòa Thánh về Văn Hóa vào năm 1982 như sau: "Một đức tin không xây dựng văn hóa là một đức tin chưa hoàn toàn được chấp nhận, chưa hoàn toàn được hiểu, và chưa được sống trung thành". Theo Ðức Hồng Y Poupard, "tuyển tập giáo huấn" này muốn trình bày những giai đoạn mục vụ và suy nghĩ khác nhau của 9 vị giáo hoàng (tính luôn Ðức Gioan Phaolô II), làm nổi bật sự liên tục và những đổi mới của cuộc đối thoại giữa đức tin và văn hóa, trong sứ mạng phức tạp của việc hội nhập văn hóa và phúc âm hóa nền văn hóa.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page