Gia đình và truyền thông

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Gia đình và truyền thông.

Sri Lanka (Negombo) (UCAN AS5260.1266 10/12/2003) - Các giới chức giáo hội thuộc Văn Phòng Truyền Thông Xã Hội của iên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu và các cặp vợ chồng đã có một hội nghị từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 11 năm 2003. Qua chủ đề "Gia Ðình trong Truyền Thông, Truyền Thông trong Gia Ðình",  mục đích của hội nghị thường niên này là làm thế nào để cải tiến sự liên lạc trong các gia đình Á Châu.

30 tham dự viên hội nghị gồm các Giám Mục, thư ký các ủy ban truyền thông quốc gia và 11 đôi vợ chồng từ 11 quốc gia Á Châu. Trong tuyên ngôn chung kết sau hội nghị, các tham dự viên đã nêu bật tầm quan trọng của gia đình trong giáo huấn kitô giáo, liệt kê những thách đố đối với đời sống gia đình truyền thống phát sinh từ những kỹ thuật truyền thông mới và do nạn nghèo đói. Tuyên ngôn cũng đưa ra những đề nghị làm thế nào để đối phó với những thách đố này. Tuyên ngôn kêu gọi các gia đình hãy cùng sinh hoạt giải trí và các dịp lễ. Các đôi uyên ương nên học hỏi cách đối thoại để dễ thông cảm nhau hơn trước khi làm đám cưới. Các chủng sinh và linh mục nên được chuẩn bị càng sớm có thể trong sứ mạng thừa tác, để có thể phục vụ luôn cả những gia đình không theo đạo Công giáo. Sau cùng, Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu khuyến khích tham dự nhiều hơn trong công tác thăng tiến sự liên lạc trong các gia đình.

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page