Án phong thánh

cho 124 vị tử đạo người Ðại Hàn

được chấp thuận

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Án phong thánh cho 124 vị tử đạo người Ðại Hàn được chấp thuận.

Nam Hàn (Zenit 10/12/2003) - Tòa Thánh đã chấp thuận cho mở án phong thánh cho Paul Yun Di-Chung và 123 đồng bạn, bị tra tấn và sát hại vì đức tin vào năm 1791, khi kitô giáo vừa được đưa vào Ðại Hàn.

Ủy Ban đặc trách về phong thánh và chân phước của Hội Ðồng Giám Mục Nam Hàn đã thông báo tin này cho hãng thông tấn FIDES của bộ Truyền Giáo. Năm 2002, Giáo hội Công giáo Nam Hàn đã gửi tất cả những tài liệu liên quan tới 124 vị tử đạo này cho bộ Phong Thánh của Tòa Thánh. Ủy Ban của Hội Ðồng Giám Mục Nam Hàn cũng đã thành lập một nhóm nghiên cứu để làm cố vấn cho Tòa Thánh. Ðiều tra viên án phong thánh cho các vị tử đạo người Ðại Hàn là ông Domenico Youn Minku, thuộc trường đại học công giáo Suwon. Ông Minku đã nói với hãng thông tấn FIDES như sau: "Ðây là điều có một không hai trong lịch sử của giáo hội, chính giáo dân là những người đã mang đức tin kitô đến cho Ðại Hàn. Các nhà trí thức nước này đã khám phá ra đức tin khi đọc những cuốn sách bằng tiếng Trung Hoa được các nhà truyền giáo Âu Châu mang vào Trung Quốc. Không bao lâu sau lễ rửa tội đầu tiên vào năm 1784, giáo hội non trẻ của Ðại Hàn đã trải qua những cuộc bách hại nặng nề".

Theo sử liệu của Giáo hội Công giáo Nam Hàn, vào năm 1791, Paul Yun Di-Chung, một nhà quí tộc theo đạo kitô, đã quyết định không chôn cất mẹ của ông theo nghi thức truyền thống của Khổng Giáo, rất phổ biến tại Ðại Hàn thời đó. Vụ này đã được báo cáo lên chính quyền địa phương và cuộc bách hại dữ dội nhắm vào giáo hội Ðại Hàn bắt đầu. Người công giáo tại đây sống trong tình trạng hầm trú cho đến năm 1895, khi mà quyền tự do tín ngưỡng được chính quyền đảm bảo. Trong một thế kỷ, Giáo hội Công giáo tại đây trải qua 4 lần bị  bách hại: tại Shinyu vào năm 1801,  tại Gyhae vào năm 1839,  tại Byung-o vào năm 1846; và tại Byung-in vào năm 1866. Theo ước tính, thì có khoảng hơn 16 ngàn người công giáo Ðại Hàn đã tử vì đạo trong giai đoạn bách hại này.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page