Tòa Thánh kỷ niệm 40 năm

hiến chế  Về Phụng Vụ Thánh

của Công Ðồng Vatican II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Thánh kỷ niệm 40 năm hiến chế  Về "Phụng Vụ Thánh" của Công Ðồng Vatican II.

Vatican  (Zenit 9/12/2003) - Tòa Thánh đã ghi dấu kỷ niệm 40 năm hiến chế Về Phụng Vụ Thánh của Công Ðồng Vatican II, bằng một ngày Học Hội tại Tòa Thánh.

"Ngày Học Hội" có tính cách riêng biệt nầy đã diễn ra vào hôm thứ Năm (4/12/2003) với sự hiện diện của các vị Hồng Y, Giám Mục và chuyên gia về phụng vụ từ các nơi trên thế giới, để học hỏi và nghiên cứu về những cải tổ phụng vụ, đặc biệt trong triều giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II. Trong thông cáo vừa được công bố, Ðức Hồng Y Francis Arinze, tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích giải thích rằng, với biến cố kỷ niệm này, Tòa Thánh hy vọng gợi lên sự chú ý về những mục tiêu còn cần phải đạt được, ngõ hầu được thực hiện những điều mà hiến chế "Về Phụng Vụ Thánh" dạy và mong muốn. Thông cáo của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích ghi nhận rằng viễn ảnh trước mắt giáo hội là viễn ảnh của những thách đố to lớn của công cuộc truyền giáo mới và hội nhập Ðức Tin vào nền văn hóa.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page