Dân chủ mà không dựa trên

những giá trị tinh thần

thì sẽ đưa tới độc tài chuyên chế

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Dân chủ mà không dựa trên những giá trị tinh thần, thì sẽ đưa tới độc tài chuyên chế.

Vatican  (Zenit 9/12/2003) - Trong buổi tiếp kiến tân đại sứ Paraguay đến trình thư ủy nhiệm vào hôm thứ Ba (9/12/2003), ÐTC Gioan Phaolô II ghi nhận rằng giáo dục toàn diện là chìa khóa cho sự phát triển của quốc gia này. Ngài cũng kêu gọi nên có những sáng kiến để cải thiện về mặt y tế, gia cư và điều kiện sinh sống của giới lao động.

Tân đại sứ Paraguay cạnh Tòa Thánh là ông Marcos Martinez Mendieta. Ðức Gioan Phaolô II giải thích rằng mục tiêu sự phát triển của Paraguay là làm sao để việc huấn luyện toàn diện con người nằm trong tầm với của người dân, chuẩn bị cho các thế hệ mới biết đảm nhận trách nhiệm của họ trong tư cách là những công dân có khả năng đóng góp cho sự phát triển của quốc gia, tích cực hoạt động vì lợi ích chung. Ðể đạt tới mục tiêu này, cần phải quan tâm đặc biệt tới việc thăng tiến qua giáo dục các giá trị như thật thà, cần kiệm, trách nhiệm đối với lợi ích chung, đoàn kết, tinh thần hy sinh, khả năng đối thoại và tham dự vào đời sống xã hội ở mọi cấp độ. Ðây là những giá trị đảm bảo cho sự phát triển của toàn thể cộng đồng quốc gia.

ÐTC nói tiếp trong bài diễn văn của ngài như sau: "Một nền dân chủ được duy trì vững vàng hay bị suy sụp, tùy thuộc vào công tác bảo vệ các giá trị tinh thần mà nền dân chủ này muốn thể hiện và thăng tiến. Như lịch sử đã chứng minh, một nền dân chủ không dựa trên các giá trị tinh thần, thì sẽ dễ dàng trở thành một thể chế độc tài công khai hay tiềm ẩn... Sự phát triển của Urugay đòi hỏi những sáng kiến thực sự giúp thăng tiến phẩm chất đời sống của mọi công dân, với sự quan tâm đặc biệt trong các lãnh vực như y tế, gia cư và hoàn cảnh của giới lao động". Theo niên giám của Giáo hội Công giáo, Paraguay có hơn 6 triệu dân, với 85% là người công giáo. Giáo hội Công giáo Paraguay có tổng cộng 21 vị Giám Mục, 355 linh mục triều, 442 linh mục dòng, 56 thầy sáu vĩnh viễn, 358 nam tu sĩ, 4,959 nữ tu; và 39,107 giáo lý viên.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page