Cuộc khủng hoảng ơn gọi đòi hỏi

linh mục được huấn luyện vững vàng

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cuộc khủng hoảng ơn gọi đòi hỏi linh mục được huấn luyện vững vàng.

Vatican (Zenit 9/12/2003) - Trong buổi tiếp kiến nhóm thứ hai các Giám Mục Pháp viếng thăm Tòa Thánh, cũng vào hôm thứ Sáu (5/12/2003), ÐTC Gioan Phaolô II đã nói rằng các chủng viện phải đáp lại cuộc khủng hoảng ơn gọi bằng việc huấn luyện các linh mục tương lai cách vững vàng, cả về mặt tình cảm và luân lý.

Ðức Gioan Phaolô II nêu bật mối quan tâm này dựa trên báo cáo của các Giám Mục Pháp về tình trạng khủng hoảng ơn gọi của Giáo hội Công giáo Pháp, cũng như tại các nước Tây Phương. ÐTC đã ví sự khủng hoảng này như cuộc hành trình qua sa mạc với những thách đố thực sự cho cả vị mục tử cũng như cho người giáo dân. Thay vì buông tay thất vọng, ngài mời gọi các Giám Mục Pháp hãy nhận lấy những thách đố này với niềm hy vọng vững vàng, và hãy quan tâm đặc biệt tới công tác huấn luyện các linh mục tương lai trong các chủng viện. Công tác huấn luyện những người trẻ muốn trở thành linh mục phải chú trọng tới 4 chiều kích có liên hệ với nhau, đó là: nhân bản, linh đạo, trí thức và mục vụ. Ghi nhận môi trường xã hội được ghi dấu bởi chủ thuyết tương đối hóa các giá trị, ÐTC đề nghị chương trình huấn luyện các linh mục tương lai chú trọng nhiều tới 4 chiều kích vừa nói, và những chiều kích khác nữa. Ðiều quan trọng là giúp cho các chủng sinh hiểu rõ mục đích của đời sống linh mục, được biểu lộ qua hồng ân sống đời độc thân linh mục, hồng ân của tình yêu đối với Thiên Chúa và với những ai mà các linh mục được trao phó sứ mạng săn sóc mục vụ. Sống ơn gọi linh mục là đi tìm và suy niệm về Ðức Kitô, Ngôi Lời Nhập Thể, là noi gương Ngài trong mọi sự, trở thành linh mục trong Thánh Danh Ngài.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page