Ðức Kitô là sự bình an

con người đang đi tìm

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Kitô là sự bình an con người đang đi tìm.

Vatican  (Zenit 7/12/2003) - Ðức Kitô là sự bình an và thanh bình mà con người trong thời đại của chúng ta đang đi tìm.

Ðó là nội dung chính những gì ÐTC Gioan Phaolô II đã nói với các tín hữu hành hương trong buổi đọc Kinh Truyền Tin vào trưa Chúa Nhật (7/12/2003) tại quảng trường Thánh Phêrô, Roma. Sứ điệp trung tâm của Mùa Vọng là đề tài chính của bài chia sẻ của ngài. Phụng vụ Chúa Nhật thứ 2 mùa Vọng nêu bật lời kêu gọi của Thánh Gioan Tẩy Giả: "Hãy dọn đường cho Thiên Chúa, hãy làm ngay thẳng lối đi của Ngài". Ðức Gioan Phaolô II mô tả đây là lời kêu gọi tiên tri tiếp tục được vang vọng qua các thế kỷ. Ngài nói như sau: "Chúng ta cũng nghe lời kêu gọi này trong thời đại của chúng ta, giữa lúc nhân loại tiếp tục tiến bước trong dòng lịch sử. Thánh Gioan Tẩy Giả chỉ ra con đường phải đi, cho con người trong thiên niên kỷ thứ 3 đang tìm kiếm thanh bình và sự bình an. Mùa Vọng là dịp mời gọi chúng ta hãy đi và gặp Chúa Kitô, Ðấng đang đến để cứu độ chúng ta. Chúng ta đang chuẩn bị để nhớ lại biến cố Giáng Sinh đã diễn ra tại Bethlehem khoảng cách đây 2,000 năm. Chúng ta canh tân đức tin của chúng ta vào Ðấng ngự đến trong vinh quang vào thời điểm cánh chung. Cùng lúc, chúng ta chuẩn bị chính mình để nhận ra Ngài đang hiện diện giữa chúng ta: thực ra, ngài cũng đến gặp chúng ta nơi những con người cụ thể và trong các biến cố hằng ngày".

Nhắc nhở các tín hữu hành hương dịp Lễ Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, ÐTC đã cầu xin lời bầu cử của Mẹ giúp các tín hữu dọn đường cho Chúa nơi chính bản thân và trong thế giới.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page