Những bài học cần thuộc lòng

từ nạn đói của Ukraine

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những bài học cần thuộc lòng từ nạn đói của Ukraine.

Vatican (Zenit 4/12/2003) - Những bất công trong quá khứ, như điều mà cộng sản Sô Viết đã làm tại Ukraine, phải là khích lệ để con người xây dựng một nền văn minh biết tôn trọng sự sống.

ÐTC Gioan Phaolô II đã bày tỏ niềm xác tín này trong sứ điệp gửi Ðức Hồng Y Lubomyr Husar, Tổng Giám Mục Lvov của Công giáo Ukraine; và Ðức Tổng Giám Mục Marian Jaworsky, Tổng Giám Mục Lvov theo nghi lễ La Tinh, nhân kỷ niệm 70 nạn đói tại Ukraine do chính sách tập thể hóa của nhà độc tài Joseph Stalin. Qua chính sách này, chế độ cộng sản Sô Viết đã nắm quyền kiểm soát tất cả các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm, dẫn tới nạn đói trầm trọng tại Ukraine từ năm 1932 đến năm 1933.

Qua sứ điệp viết bằng tiếng Ukraine, ÐTC bày tỏ sự hiệp thông tinh thần của ngài với tất cả mọi người dân Ukraine để tưởng nhớ các nạn nhân của thảm họa này, đồng thời ngài mời gọi người trẻ Ukraine hãy nhớ lại những biến cố trong quá khứ để sự đau khổ tương tự sẽ không bao giờ được lập lại. ÐTC nói trong sứ điệp của ngài như sau: "Ký ức của quá khứ mang một giá trị vượt ngoài biên giới quốc gia, đến với mọi người đã là nạn nhân của những biến cố đau thương tương tự, và qua đó họ được an ủi bằng việc chia sẻ kinh nghiệm của họ. Kinh nghiệm của thảm họa này phải hướng dẫn ý thức và hoạt động của người dân Ukraine ngày nay để mưu tìm hòa bình và hợp tác. Ðáng tiếc là ý thức hệ cộng sản đang góp phần tạo nên sự chia rẽ trong đời sống xã hội và tôn giáo. Ðiều cần thiết là mọi người phải dấn thân cho nền hòa bình hiệu quả và chân thực.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page