Các Giám Mục Phi Châu cam kết

phối hợp nỗ lực ngăn ngừa bệnh liệt kháng

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Giám Mục Phi Châu cam kết phối hợp nỗ lực ngăn ngừa bệnh liệt kháng.

Ghana (Accra) (Zenit 1/12/2003) - Nhân ngày Thế Giới về bệnh liệt kháng 2003, tất cả các Giám Mục Phi Châu đã cam kết phối hợp nỗ lực chung để chống lại bệnh liệt kháng và săn sóc cho các bệnh nhân.

Lời cam kết này được nói lên qua sứ điệp mang tựa đề: "Lời Cầu Nguyện của chúng ta luôn luôn đầy hy vọng", được Liên Hội Ðồng Giám Mục Châu Phi và Magadascar, công bố. Kể từ năm 1987, các Giám Mục công giáo Phi Châu đã nói đến bệnh liệt kháng và virút HIV hơn 60 lần. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên, các ngài lên tiếng bằng sự cởi mở và tiếng nói chung. Hơn 600 vị Giám Mục đã ký tên vào sứ điệp được soạn và chuẩn bị trong khóa hội thảo về bệnh liệt kháng, nhân cuộc họp khoáng đại diễn ra tại Senegal từ ngày 30 tháng 9 đến 13 tháng 10 năm 2003. Sứ điệp này nêu bật hiểm họa nặng nề của bệnh liệt kháng. Với hơn 20 mục tiêu và chiến lược được chấp thuận, các Giám Mục Phi Châu cam kết dùng những nguồn lực của giáo hội để phòng chống căn bệnh này. Sứ điệp của các Giám Mục cũng lên án nạn nghèo đói và bạo động tại Châu Phi, là hai hiện tượng hiểm họa đi liền với bệnh liệt kháng và virút HIV.

Liên quan tới biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm HIV, sứ điệp một lần nữa khẳng định là người độc thân phải sống khiết tịnh, người có gia đình phải trung thành, đây là hai con đường hiệu quả nhất để tránh bị nhiễm HIV hay lây truyền virút này cho người khác.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page