Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ kêu gọi

ngưng bạo động tại bang Assam

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ kêu gọi ngưng bạo động tại bang Assam.

Ấn Ðộ (New Delhi) (Zenit 30/11/2003) - Lo âu về làn sóng bạo động tại bang Assam, nơi đang có cuộc xung đột chống lại người dân nói tiếng Hindi, Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ đã lên tiếng kêu gọi chính quyền địa phương và liên bang hãy can thiệp để vãn hồi hòa bình.

Một tuần lễ bạo động tại Assam đã khiến cho 50 người nói tiếng Hindi từ các bang khác đến sống tại Assam bị thiệt mạng. Tranh chấp về Lao Ðộng là nguyên cớ dẩn tới bạo động và các nhóm phiến quân đã lợi dựng cớ này cho mục tiêu chính trị. Người dân tại Assam cho là những người nói tiếng Hindi từ các bang khác, đặc biệt là Bihar đến giành lấy việc làm của họ. Cảnh sát tại Assam cho rằng phiến quân thuộc Mặt Trận Quốc Gia Giải Phóng đã chủ mưu đa số những vụ sát hại nói trên.

Trong thông cáo được công bố, Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ xác định rằng bạo động không thể nào là giải pháp cho các vấn đề xã hội, tôn giáo và chính trị của Ấn Ðộ. Ðiều đáng lo ngại là một nguyên cớ nhỏ cũng có thể dẫn tới bạo động, gây thiệt hại cho quốc gia. Hiện tượng di dân từ một nơi đến một nơi khác trong quốc gia là quyền của người dân trong một nước dân chủ. Bất cứ âm mưu nào nhằm giới hạn quyền này đều có ảnh hưởng không tốt cho quốc gia và nên được giải quyết thỏa đáng. Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ tha thiết kêu gọi chính quyền bang Assam và chính quyền liên bang hãy tận dụng mọi biện pháp để chấm dứt cuộc xung đột, để vãn hồi hòa bình và sự chung sống hòa hợp giữa các sắc dân".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page