Chờ đợi Chúa Giêsu

trong thời đại của khủng bố

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chờ đợi Chúa Giêsu trong thời đại của khủng bố.

Roma (Zenit 30/11/2003) - Trong một thế giới bị làm đen tối bởi nạn khủng bố, kitô hữu phải sống Mùa Vọng với tâm hồn được thắp sáng để chờ đợi sự trở lại của Chúa Giêsu.

Ðức Tổng Giám Mục Angelo Comastri, đặc sứ của ÐTC tại Ðền Thờ Ðức Mẹ Loretto của Ý, và là nhà thuyết giảng năm nay cho ÐTC Gioan Phaolô II. Nêu gương của Mẹ Têrêsa thành Calcutta, Ðức Tổng Giám Mục Comastri mô tả thái độ sống cần có của kitô hữu trong giai đoạn chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh. Ngài nói như sau: "Mẹ Têrêsa thường hay nói, điều tốt nhất chưa đến. Trong Mùa Vọng, người kitô hữu chúng ta nhớ lại biến cố Chúa Giêsu đến thế gian lần đầu tiên, tại Bethlehem. Chúng ta nhớ lại sự kiện này để chuẩn bị đón Chúa Giêsu đến lần thứ hai, sự trở lại của Ngài. Tâm hồn chúng ta hướng về ngày đó, và đó là lý do chúng ta mang theo chúng ta ánh sáng giữa bóng tối của thế giới này trên đường đến gặp gỡ Thiên Chúa. Trong thế giới bạo động này, hơn khi nào hết, ngày nay chúng ta cảm nghiệm được chân lý của sứ điệp kitô. Hơn bao giờ hết chúng ta ý thức được rằng qua việc chối bỏ sứ điệp này, con người rơi vào sự hỗn loạn... Có nhiều sự đáng buồn trong thế giới mà con người đang sống như không có Thiên Chúa. Chúng ta thấy đèn sáng nơi những cửa tiệm, những con người ăn mặc đẹp, tất cả dường như thỏa mãn với những gì họ đang có, nhưng trong tâm hồn, họ đang bị tuyệt vọng... Lịch sử tiếp diễn và cuộc trở lại vẫn tiếp tục, đó là dấu hiệu Ðức Kitô vẫn còn sống và đang hành trình trên các nẻo đường của thế giới".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page