ÐTC kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo

cộng tác xây dựng hòa bình

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo cộng tác xây dựng hòa bình.

Vatican  (Zenit 30/11/2003) - Vào khởi đầu của Mùa Vọng, ÐTC Gioan Phaolô II đã mời gọi tất cả kitô hữu hãy làm thức tỉnh lại hy vọng cho hòa bình trên thế giới.

Trước khi đọc kinh Truyền Tin vào trưa Chúa Nhật (30/11/2003) với các tín hữu hành hương tại Quảng Trường Thánh Phêrô, một lần nữa Ðức Gioan Phaolô II đã kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo hãy hợp tác và trở thành những kẻ xây dựng hòa bình, đặc biệt là tại vùng Trung Ðông và Châu Phi. Nhấn mạnh tới ý nghĩa của Mùa Vọng là giai đoạn chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh, ÐTC đã nói như sau: "Ðức Kitô, Hoàng Tử của Hòa Bình, đang đến. Chuẩn bị cho sự Giáng Sinh của Ngài có nghĩa là làm thức tỉnh lại trong chúng ta và trong thế giới niềm hy vọng cho hòa bình. Trước hết, bình an trong mọi tâm hồn, sự bình an được xây dựng bằng cách buông khí giới của oán hận, trả thù, và mọi hình thức của lòng ích kỷ. Thế giới đang rất cần hòa bình. Ðặc biệt, với lòng đau buồn sâu xa, tôi đang nghĩ đến những vụ bạo động mới nhất tại Trung Ðông và Châu Phi, cũng như những bạo động tại nhiều nơi khác trên thế giới đã được nói đến trên tin tức hằng ngày".

Với các nhà lãnh đạo tôn giáo, Ðức Gioan Phaolô II lập lại lời kêu gọi mà ngài đã đưa ra kể từ sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ. Ngài nói như sau: "Chúng ta hãy cùng hợp sức để rao giảng bất bạo động, tha thứ và hòa giải". Với các kitô hữu ÐTC nhắn nhủ rằng Mùa Vọng là thời gian chờ đợi với tâm hồn rộng mở đối với Chúa Giêsu, Ðấng đến và mang theo Ngài hồng ân vô giá của hòa bình cho toàn thể nhân loại.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page