Các Giám Mục Âu Châu quan ngại

về nghiên cứu sử dụng tế bào gốc

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Giám Mục Âu Châu quan ngại về nghiên cứu sử dụng tế bào gốc.

Bỉ (Brussels)  (Zenit 3/12/2003) - Các Giám Mục Âu Châu đã bày tỏ quan ngại về việc các vị trong hội đồng bộ trưởng của Liên Hiệp Âu Châu không đạt được thỏa thuận về vấn đề tài trợ cho những nghiên cứu sử dụng tế bào gốc của phôi thai người, và sự bất định phát sinh bởi tình trạng thiếu thỏa thuận này.

Các vị bộ trưởng về khoa học và nghiên cứu của Liên Hiệp Âu Châu đã kết thúc khóa họp vào hôm thứ Tư (3/12/2003) mà không đạt được thỏa thuận; và vấn đề này sẽ được đình lại cho tới khi Ái Nhĩ Lan lên nắm quyền chủ tịch luân phiên của Liên Hiệp Âu Châu vào ngày 1 tháng Giêng năm 2004.

Phê bình về diễn biến này, Ðức Ông Noel Treanor, tổng thư ký Ủy Ban Liên Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu đã nói như sau: "Chúng tôi hối tiếc về việc các vị trong hội đồng bộ trưởng không thỏa thuận được về những giới hạn luân lý trong việc sử dụng quỹ của Liên Hiệp Âu Châu cho các cuộc nghiên cứu tế bào gốc. Chúng tôi rất quan ngại là điều này sẽ đưa tới hậu quả là Liên Hiệp Âu Châu sẽ đưa ra quyết định dựa trên sự bất định về mặt pháp lý và đạo đức. Quan tâm đối với những cuộc thí nghiệm mà trong đó các phôi thai người bị hủy diệt đều được dựa trên xác tín tôn giáo cũng như xác tín thế tục, và dựa trên những tiền lệ lịch sử và khoa học".

Ðức Ông Treanor giải thích tiếp như sau: "Vấn đề mà Hội Ðồng Bộ Trưởng phải quyết định ở đây không phải là có nên cho phép các cuộc nghiên cứu phôi thai người hay không. Ðó là vấn đề mà các thành viên của Liên Hiệp Âu Châu phải quyết định. Vấn đề cho hội đồng bộ trưởng là những cuộc nghiên cứu như vậy có nên được tài trợ bởi ngân quỹ của Liên Hiệp Âu Châu hay không, vì đó là tiền đóng góp của tất cả các nước thành viên. Quyết định về chuyện này phải dứt khoát. Chấp nhận dùng quĩ của Liên Hiệp Âu Châu để tài trợ cho những cuộc thí nghiệm tế bào gốc sử dụng phôi thai người tức là thừa nhận trên pháp lý phương pháp sử dụng để lấy tế bào gốc, đồng nghĩa với hành động hủy diệt một phôi thai người. Dù có lập trường thế nào trong vấn đề này, điều quan trọng cơ bản trong sự hiểu biết về con người và xã hội là điều không thể nào tránh được"

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page