Vai trò của điện ảnh

trong công việc truyền giáo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vai trò của điện ảnh trong công việc truyền giáo.

Vatican (Zenit 3/12/2003) - Ðiện ảnh ngày nay là một công cụ cần thiết trong công việc truyền giáo.

Ðức Hồng Y Paul Poupard, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Văn Hóa đã khẳng định như trên trong bài diễn văn khai mạc Hội Nghị lần Thứ 7 về Ðiện Ảnh và Giáo Hội, khai mạc vào hôm thứ Tư (3/12/2003). Hội nghị thường niên này cũng do Hội Ðồng Tòa Thánh về Truyền Thông Xã Hội đồng tổ chức. Chủ đề của hội nghị lần này là: "Ðức Kitô trong điện ảnh: Một Quy Luật Cho Diện Ảnh." Theo Ðức Hồng Y Poupard, chủ đề này nói lên ý nghĩa của điện ảnh như một phuong tiện không thể thiếu để xây dựng văn hóa; và đối với riêng giáo hội, để truyền giáo. ÐTC  nói trong bài diễn văn như sau: "Tôi hy vọng điện ảnh sẽ xây dựng được một nền văn hóa sự sống đích thực, xây dựng nhân phẩm con người cũng như (xây dựng) một nền văn minh của sự tôn trọng nhau và cùng hiện hữu giữa các nền văn hóa. Tôi hoàn toàn tin tưởng là những ai hoạt động trong ngành điện ảnh sẽ đáp ứng được yêu cầu này như là một hỗ trợ cho niềm hy vọng".

Về phần mình, linh mục Javier Garcia Gonzales, giáo sư tại Giáo Hoàng Học Viện Nữ Vương Các Tông Ðồ thì cho rằng điện ảnh và truyền giáo phải đi đôi với nhau. Cha Gonzales, một chuyên gia về kitô học, cảnh cáo là có những nguy hiểm khi trình bày Ðức Giêsu Kitô trong điện ảnh. Nó có thể không đáp ứng được bản chất thiêng liêng của Chúa Kitô, một Chúa Kitô của đức tin của dân Chúa, và của giáo hội. Hơn nữa những yếu tố con người có thể chiếm ưu thế hơn, chẳng hạn như ý thức hệ, chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa vật chất. Một thuyết trình viên khác tại Hội Nghị Ðiện Ảnh lần này là Ðức Ông Enric Planas, giám đốc thư viện điện ảnh của Tòa Thánh. Ðức ông Planas cho biết ngài sẵn sàng đón nhận tất cả những bộ phim về Chúa Giêsu. Ðức ông nói: "Tôi muốn tất cả những bộ phim về Ðức Giêsu Kitô bởi vì những phim này phản ánh được Ðức Giêsu Kitô, một nhà truyền thông hoàn hảo".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page