Cựu Giám Mục Macau lo ngại

cho tương lai Giáo hội Công giáo Trung Quốc

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cựu Giám Mục Macau lo ngại cho tương lai Giáo hội Công giáo Trung Quốc.

Ðức (Konigstein) (Zenit 2/12/2003) - Giám Mục về hưu của Macau là Ðức Cha Arquiminio Rodriguez da Costa, đã bày tỏ quan ngại về tương lai của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc.

Trong bài diễn thuyết hồi tuần trước tại khóa hội thảo bên Fatima-Bồ Ðào Nha về chủ đề "Kitô Giáo tại Hoa Lục", Ðức Cha Da Costa nói rằng nếu chế độ hiện tại vẫn tiếp tục nắm quyền tại Trung Quốc, thì ngài không thấy Giáo hội Công giáo tại đó có một tương lai nào khác hơn là một giáo hội bị bách hại. Chính quyền Trung Quốc muốn kiểm soát mọi sự, kể cả kiểm soát hoạt động của các tôn giáo. Có rất nhiều bản báo cáo để xác nhận điều này.

Ðức Cha Da Costa đã sống tại Macau từ năm 1938 đến năm 1989. Macau trước đây là thuộc địa của Bồ Ðào Nha và được trao trả lại chủ quyền cho Trung Quốc vào tháng 12 năm 1999. Cuộc hội thảo nói trên do Dòng Ngôi Lời tổ chức, đước sự bảo trợ của hai cơ quan bác ái của giáo hội Bồ Ðào Nha và Ðức.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page