Ý đề nghị thỏa hiệp

về việc đề cập kitô giáo

trong hiến pháp Liên Hiệp Âu Châu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ý đề nghị thỏa hiệp về việc đề cập kitô giáo trong hiến pháp Liên Hiệp Âu Châu.

Roma (Zenit 26/11/2003) - Ý sẽ đề nghị với các nước thành viên của Liên Hiệp Âu Châu đề cập đến cả hai: bản chất kitô giáo và tinh thần thế tục, trong bản hiến pháp tương lai của Liên Hiệp Âu Châu.

Nội dung của đề nghị này được coi là bản thảo cho cuộc họp của các vị bộ trưởng Liên Hiệp Âu Châu trong hai ngày thứ Sáu 28/11/2003 và thứ Bảy 29/11/2003. Ý hiện đang giữ ghế chủ tịch luân phiên của Liên Hiệp Âu Châu và bản đề nghị của Ý ghi rằng việc đề cập đến kitô giáo trong hiến pháp tương lai của Âu Châu là một vấn đề quan trọng đối với nhiều quốc gia thành viên. Có ít nhất là 8 quốc gia, gồm có: Ý, Tây Ban Nha, Ái Nhĩ Lan, Malta, Ba Lan, Bồ Ðào Nha, Cộng Hòa Czech và Slovakia, trong số 25 nước thành viên của Liên Hiệp Âu Châu, đã kêu gọi nên đề cập tới di sản kitô giáo trong lời giới thiệu của hiến pháp Liên Hiệp Âu Châu. ÐTC Gioan Phaolô II đã nhiều lần đưa ra lời kêu gọi tương tự. Pháp và Bỉ là hai quốc gia chống đối đề nghị này.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page