ÐTC Gioan Phaolô II

bổ nhiệm giám mục mới

cho giáo phận Novaliches Philippines

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II bổ nhiệm giám mục mới cho giáo phận Novaliches Philippines.

Tin Vatican ( Vat 25/11/2003) - Thứ Ba 25 tháng 11 năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II đã chấp nhận đơn xin từ nhiệm của Ðức Cha Teodoro C. Bacani, giám mục tiên khởi của tân giáo phận Novaliches, và đã bổ nhiệm Ðức Cha Antonio R. Tobias,  nguyên giám mục San Fernando de la Union, bắc Manila, làm giám mục Novaliches.

Giáo phận Novaliches, thuộc tổng giáo phận Manila, có 1,492,984  tín hữu công giáo trong tổng số 1,658,872 dân, với 121 linh mục, và 127 tu sĩ.

Tai Roma, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nhận đơn từ nhiệm của Ðức Tổng Giám Mục Giuseppe Pittau, Tổng thư ký Bộ Giáo Dục Công Giáo, vì lý do đến hạn  tuổi 75, và đã bổ nhiệm linh mục Michael Miller, Chủ Tịch Hội Ðồng Quản Trị Ðại Học Thánh Tomas, ở Houston, Texas , Hoa Kỳ, làm tân Tổng Thư Ký bộ Giáo Dục Công Giáo, và như thế  bổ nhiệm cha làm Tổng Giám Mục. Ðức Tân Tổng Giám Mục Miller, tân tổng thư ký Bộ Giáo Dục Công giáo, sinh tại Ottawa, Canada, năm 1946, và đã thụ phong linh mục năm 1975.

ÐTC Gioan Phaolô II cũng đã bổ nhiệm Ðức Ông Josef Clemens, người Ðức, phụ tá Tổng Thư  Ký bộ Dòng Tu và Tu Hội Tông Ðồ, làm Tổng Thư  Ký Hội Ðồng Tòa Thánh về Giáo Dân, và như thế nâng Ðức Ông lên hàng giám mục hiệu tòa.

 ÐTC Gioan Phaolô II cũng đã bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Erwin Josef Ender, người Ðức,  đang là sứ thần Tòa Thánh tại cộng hòa Tchèque, làm sứ thần Tòa Thánh tại Cộng Hòa Liên Bang Ðức, thay thế cho Ðức Tổng Giám Mục  Giovanni Lajolo, sứ thần tòa thánh tại Ðức được bổ nhiệm về làm Ngoại Trưởng Tòa Thánh thay thế cho Ðức Hồng Y Jean Louis Tauran, đã được bổ nhiệm làm Tổng Quản Trị Văn Khố và Thư Viện Tòa Thánh.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page