Tổng Giám Mục Anh Giáo Australia

cảnh cáo về sự chia rẽ

trong Giáo Hội Anh Giáo thế giới

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổng Giám Mục Anh Giáo Australia cảnh cáo về sự chia rẽ trong Giáo Hội Anh Giáo thế giới.

Australia (Sydney) (AFP 23/11/2003) - Hôm Chúa Nhật (23/11/2003), Ðức Tổng Giám Mục Peter Jensen, Tổng Giám Mục Anh Giáo tại Sydney-Australia, đã lên tiếng cảnh cáo là ngài sẽ không còn hiệp thông với thẩm quyền Anh Giáo tại Luân Ðôn, vì thái độ nhân nhượng của tòa Giám Mục Canteburry trong vấn đề đồng tính luyến ái. Lời cảnh cáo này hàm ý một sự chia rẽ có thể xảy ra trong giáo hội Anh Giáo Toàn Cầu.

Theo Ðức Tổng Giám Mục Jensen, thay vì dựa vào nhà lãnh đạo Anh Giáo thế giới là Ðức Tổng Giám Mục Rowan Williams, Tổng Giám Mục Canteburry, trong những vấn đề luân lý, ngài có thể quay sang tham khảo ý kiến với giáo hội Anh Giáo tại Nigeria hay là những giáo hội Anh Giáo khác có lập trường bảo thủ. Là một nhà lãnh đạo Anh Giáo bảo thủ, Ðức Tổng Giám Mục Jensen đã phát biểu như sau: "Chúng ta cần nhìn tới viễn ảnh cộng đoàn Anh Giáo thế giới có thể thực sự phải chia rẽ. Chuyện hai giáo hội Anh Giáo có thể phát sinh là điều chúng ta có thể nghĩ tới".

Ðức Tổng Giám Mục Jensen cho rằng, việc chia rẽ này sẽ giúp bảo toàn qui tắc luân lý trong giáo hội Anh Giáo, tiếp sau việc giáo hội Anh Giáo tại Hoa Kỳ phong chức Giám Mục cho một kinh sĩ đồng tính luyến ái nam. Ðức Tổng Giám Mục Jensen cũng cảnh cáo là ngài có thể tách rời giáo phận Sydney ra khỏi giáo hội Anh Giáo Australia nếu giáo hội tại đây cho phép những người đồng tính luyến ái được chịu chức. Ðồng thời ngài sẵn sàng đón nhận các tín hữu Anh Giáo nào vào giáo hội tách biệt này của ngài nếu họ cũng có lập trường bảo thủ không đồng ý với việc tu sĩ đồng tính luyến ái trong giáo hội Anh Giáo. Người lãnh đạo giáo hội Anh Giáo Australia, Ðức Tổng Giám Mục Peter Canley đã gọi những lời phê bình của vị Tổng Giám Mục Anh Giáo tại Sydney là tạo sự hiểu lầm và không bổ ích cho giáo hội Anh Giáo.

Theo sau việc giáo hội Anh Giáo Hoa Kỳ phong Giám Mục cho một người đồng tính luyến ái, đến nay có hai giáo hội Anh Giáo thế giới đoạn giao với giáo hội Anh Giáo Hoa Kỳ, đó là giáo hội Anh Giáo Nigeria và Uganda.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page