Ðức Ðạt Lai Lạt Ma

hội kiến với ÐTC vào ngày 27/11/2003

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Ðạt Lai Lạt Ma sẽ hội kiến với ÐTC vào ngày 27/11/2003.

Ấn Ðộ (Dharamsala) (AFP 19/11/2003) - Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Phật Giáo Tây Tạng, sẽ hội kiến với ÐTC Gioan Phaolô II vào thứ Năm 27/11/2003, trong chuyến viếng thăm nước Ý của ngài.

Tenzin Taklha, phát ngôn viên của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đã cho biết như trên từ Ấn Ðộ. Trong chuyến viếng thăm Cộng Hòa Czech vào ngày 19/10/2003, Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đã bày tỏ hy vọng là sẽ gặp Ðức Gioan Phaolô II để hai vị có thể hội thảo những vấn đề liên quan đến thế giới, bởi lẽ cả hai người đều có kinh nghiệm với các chế độ cộng sản và vô thần. Lần cuối cùng hai nhà lãnh đạo tôn giáo này gặp nhau là vào tháng 10 năm 1999, nhân hội nghị của 20 nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới, trong đó có công bố một tuyên ngôn lên án việc dùng tôn giáo để gây nên bạo động.

Ðức Ðạt Lai Lạt Ma sẽ có mặt tại Ý từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 11 năm 2003 và cũng sẽ gặp ông Mikhail Gorbachev, nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Bang Sô Viết, nhân hội nghị của các nhân vật được tặng giải Nobel. Chủ đề của hội nghị này là vai trò của đạo đức trong chính trị và kinh tế.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page