Kitô hữu được mời gọi

đón tiếp người di dân và tị nạn

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Kitô hữu được mời gọi đón tiếp người di dân và tị nạn.

Roma (Zenit 18/11/2003) - Hôm thứ Ba (18/11/2003), Ðức Hồng Y Stephen Hamao đã chủ tọa lễ khai mạc Ðại Hội Thế Giới lần thứ 5 về việc chăm sóc mục vụ cho người Di Dân và Tin Nạn. Trong dịp này, ngài đã kêu gọi các tín hữu kitô trở thành bàn tay của Ðức Kitô để đón nhận những người di dân và tị nạn.

Tham dự đại hội lần này có khoảng 300 vị gồm Hồng Y, Giám Mục, tu sĩ và giáo dân, cũng như các chuyên gia về săn sóc mục vụ cho người di dân. Ngoài ra còn có các đoàn đại biểu từ các giáo hội kitô. Tổng cộng có 99 quốc gia gửi đại diện tham dự. Ðức Hồng Y Hamao nói trong bài diễn văn khai mạc của ngài như sau: "Một cách nào đó, tất cả chúng ta là đại diện cho khoảng 175 triệu người di dân và 40 triệu người tị nạn và những người bị dời cư trên toàn thế giới, và chúng ta tự mình phải trở thành người phát ngôn nói lên quan tâm của giáo hội với họ. Những người này có quyền được biết về Ðức Kitô và kinh nghiệm được tình yêu của ngài cho mọi người, nam cũng như nữ, của tất cả các quốc gia và mọi nhóm sắc tộc. Như Mẹ Têrêsa đã dùng biểu trưng này, chúng ta là những bàn tay của Ðức Kitô, là tai và là trái tim của Ngài. Chúng ta hãy hướng nhìn về tương lai, với ý thức rằng Thiên Chúa sẽ luôn hỗ trợ chúng ta trong sứ mạng mà ngài đã trao phó cho chúng ta... Vì lẽ này, chỉ có một đời sống thánh thiện của người Kitô mới có thể đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của người di dân và người tị nạn. Chỉ bằng cách này, các chương trình mục vụ của chúng ta mới thực sự đóng góp vào việc hoàn thành chương trình Tình Yêu của Thiên Chúa cho nhân loại, một gia đình của các anh chị em nam nữ."

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page