Tại giáo xứ

giáo hội phải được coi như là một gia đình

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tại giáo xứ, giáo hội phải được coi như là một gia đình.

Vatican (Zenit 18/11/2003) - Giáo xứ là nơi các tín hữu phải coi giáo hội như là gia đình.

Trên đây là cảm nghĩ của ÐTC Gioan Phaolô II trong sứ điệp nhân cuộc họp khoáng đại của Hội Ðồng Giám Mục Ý, bắt đầu từ hôm thứ Hai 17/11/2003. Chủ đề cuộc họp là về các giáo xứ. Trong sứ điệp của ngài, Ðức Gioan Phaolô II khẳng định rằng điều quan trọng cụ thể là các giáo xứ của Ý cần duy trì đặc tính gia đình, và làm thế nào để các giáo xứ trở thành đại gia đình của các gia đình. Ðược như vậy, các giáo xứ sẽ trở thành nơi đón tiếp nồng hậu của môi trường sự sống, và sẽ là một đóng góp lớn cho việc bảo vệ và thăng tiến gia đình, một cơ chế xã hội không thể thay thế được, nhưng rất tiếc ngày nay lại đang bị đe dọa. Tự giáo xứ phải làm thế nào để mỗi người và mỗi gia đình cảm thấy được dễ dàng và sốt sắng tham gia vào đời sống của giáo hội. ÐTC cũng nhắc nhở các Giám Mục Ý rằng các giáo xứ là dấu chỉ sự hiện diện của giáo hội trên toàn thế giới.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page