Vi phạm quyền tự do tôn giáo

gây hại cho chính nghĩa của hòa bình

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vi phạm quyền tự do tôn giáo gây hại cho chính nghĩa của hòa bình.

Liên Hiệp Quốc (New York) (Zenit 17/11/2003) - Trong một bài diễn văn tại Liên Hiệp Quốc, Ðức Tổng Giám Mục Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã nêu bật tình trạng vi phạm quyền tự do tôn giáo tại nhiều quốc gia, cũng như tác hại của những vi phạm này đối với hòa bình.

Trước khóa họp của đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Ðức Tổng Giám Mục Migliore nhắc nhở rằng báo cáo viên đặc biệt của Ủy Ban Nhân Quyền về Tự Do Tôn Giáo hay tự do Tín Ngưỡng vẫn thường nhắc nhở chính quyền tại nhiều quốc gia về những luật lệ và biện pháp quản trị, qua đó, nhân quyền của các tín hữu hay của các nhóm tôn giáo tiếp tục bị giới hạn hay vi phạm, tuy là quyền cơ bản này được hiến pháp quốc gia chính thức thừa nhận... Tại một số quốc gia, các hình thức bất khoan nhượng tôn giáo vẫn tồn tại, chẳng hạn như cấm dạy tôn giáo cho trẻ em và người trẻ, giới hạn cấp chiếu khán cho các nhân viên giáo hội.

Ðức Tổng Giám Mục Migliore cũng nói đến tình trạng thiếu tự do trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông và các phương tiện truyền thông xã hội khác cho các mục đích tôn giáo, không cấp giấy phép để xây những nơi thờ phượng mới, tuyên truyền để tạo sự thù ghét đối với tôn giáo, và đôi lúc là những lời tuyên bố thất thiệt bởi các nhân viên chính phủ nhắm vào tôn giáo, phá hủy các nơi thờ phượng... Theo Ðức Tổng Giám Mục Migliore, mỗi một hành động vi phạm nhân quyền, công khai hay, hay được che dấu, đều gây phương hại cho chính nghĩa của hòa bình. Năm nay là năm kỷ niệm thứ 55 ngày công bố bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền, mọi người đừng quên có những con người đang là nạn nhân vì niềm tin tôn giáo của họ tại nhiều nơi trên thế giới.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page