Hội Nghị Quốc Tế tại

Ðại Học Giáo Hoàng Latêranô ở Roma

để kỷ niệm 10 năm công bố thông điệp

Ánh Quang Sự Thật (Veritatis Splendor)

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hội Nghị Quốc Tế tại Ðại Học Giáo Hoàng Latêranô ở Roma để kỷ niệm 10 năm công bố thông điệp "Ánh Quang Sự Thật" (Veritatis Splendor).

Tin Roma (Apic 18/11/2003) - Trong hai ngày, thứ Năm 20 và thứ Sáu 21 tháng 11 năm 2003, 280 nhà thần học luân lý trên thế giới họp nhau tại Ðại Học Giáo Hoàng Latêranô ở Roma, về chủ đề: "Bước đi trong ánh sáng. Viễn tượng của Thần Học Luân Lý 10 năm sau khi công bố thông Ðiệp "Ánh Quang của Sự Thật" (Veritatis Splendor).

Ðức Ông Livio  Melina, giáo sư Thần Học Luân Lý và là Phó Chủ Tịch của Học Viện Gioan Phaolô II, trong bài phỏng vấn đăng trong Nhật báo "Tương Lai" số phát hành thứ Ba ngày 18 tháng 11 năm 2003, đã quả quyết rằng: "Xã Hội chúng ta đang sống càng ngày càng cần những tiêu chuẩn luân lý. Mức phát triển của sự trần tục hóa và chủ nghĩa đa diện luân lý, đã tạo ra một tình trạng chưa từng có trước đây: người ta có lý mà nói đến một "tình trạng ly khai luân lý" ngấm ngầm và đang có áp lực mạnh. Một số tín hữu trong thâm tâm họ đã tách lìa xa khỏi những tiêu chuẩn luân lý do giáo huấn của giáo hội đề ra, không những trên bình diện thực hành, mà còn trên bình diện những xác tín nữa. Tuy nhiên, người ta cũng còn nhìn thấy  một nhu cầu to lớn về những quy định luân lý trong dư luận công chúng, đang lo lắng trước sự độc tôn một chiều của kỷ thuật."

Mục đích của Hội Nghị Quốc Tế nói trên là "cổ võ một sự tiếp nhận giáo huấn của Giáo Hội,  hiện đại hóa và kiểm điểm ý nghĩa của giáo huấn luân lý nầy nơi những nhà thần học đã cố gắng nhiều đường hướng mới để canh tân thần học luân lý trong những năm gần đây. Tham dự hội nghị quốc tế nói trên, còn có các vị Hồng Y như Ðức Hồng Y Angelo Scola, Tổng Giám Mục Giáo Chủ Venezia, cựu Viện Trưởng  Ðại Học Latêranô, Ðức Hồng Y Francis George, Tổng Giám Mục Chicago, Hoa Kỳ, Ðức Hồng Y Camillo RUINI, Tổng Ðại Diện Roma, Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin, và Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe, Tổng trưởng bộ Truyền Giáo.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page