Sứ điệp của

Hội Ðồng Ðối Thoại Liên Tôn

nhân dịp kết thúc tháng chay Ramadan

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sứ điệp của Hội Ðồng Ðối Thoại Liên Tôn nhân dịp kết thúc tháng chay Ramadan.

Vatican (Zenit 17/11/2003) - Sự thật, công lý, tình yêu, và tự do là những giá trị cần thiết để có hòa bình giữa các dân tộc và quốc gia.

Trên đây là nội dung chính của sứ điệp "Xây Dựng Hòa Bình Ngày Hôm Nay", do Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách Ðối Thoại Liên Tôn công bố, nhân dịp kết thúc tháng chay tịnh Ramadan của người Hồi Giáo. Ðó cũng là 4 giá trị thiết yếu đã được Ðức cố Giáo Hoàng Gioan XXIII trình bày trong thông điệp công bố năm 1963 "Pacem In Terris". Ðức Tổng Giám Mục Michael Fitzgerald, chủ tịch Hội Ðồng Ðối Thoại Liên Tôn, nói trong sứ điệp này như sau: "Sự thật bao gồm việc thừa nhận con người không phải là chủ nhân của chính họ, nhưng được mời gọi để hoàn thành Thánh Ý của Thiên Chúa, đấng Sáng Tạo muôn loài, và là Sự Thật Tuyệt Ðối. Trong quan hệ con người, sự thật hàm ý lòng thành thật, là yếu tố quan trọng mang lại sự tin tưởng lẫn nhau và đối thoại hiệu quả, dẫn đến hòa bình lâu bền. Sự thật, ngoài việc giúp cho mỗi cá nhân thừa nhận quyền của riêng người đó, nhưng còn giúp cho cá nhân này ý thức được bổn phận của mình với kẻ khác... Không thể có hòa bình nếu không có công lý, không tôn trọng nhân phẩm và quyền của mỗi một con người; và công lý cần phải được nuôi dưỡng bởi tình yêu. Ðiều này bao hàm ý thức rằng tất cả chúng ta đều thuộc về một gia đình nhân loại, vì vậy chúng ta phải coi mỗi một con người là anh chị em của chúng ta.

Về hai giá trị tình yêu và tự do, Ðức Tổng Giám Mục Fitzgerald ghi trong sứ điệp như sau: "Tình yêu bù đắp cho sự yếu đuối và nó cũng bao gồm khả năng tha thứ. Tha thứ là điều kiện thiết yếu để vãn hồi hòa bình khi có xung đột xảy ra. Tha thứ mở đường cho sự bắt đầu lại trên một căn bản mới trong quan hệ được phục hồi. Tất cả những điều này đòi hỏi tự do, một đặc tính thiết yếu của con người, bởi vì tự do cho phép con người hành động tùy theo lý trí và chịu trách nhiệm bởi hành động của mình. Thực sự mỗi một người chúng ta đều có trách nhiệm với Thiên Chúa về những đóng góp của mình cho xã hội". Sau cùng, cầu nguyện là cột trụ thứ năm mà Ðức Tổng Giám Mục Fitzgerald thêm vào trong nền tảng để xây dựng hòa bình, qua những lời như sau: "Như chúng ta biết, con người chúng ta là yếu đuối. Ðạt tới những lý tưởng trên là điều khó khăn. Chúng ta cần sự trợ giúp của Thiên Chúa. Tháng Ramadan không chỉ là thời gian của chay tịnh, nhưng còn là lúc để sốt sắng cầu nguyện. Tôi xin đảm bảo với các anh chị em người Hồi Giáo là chúng tôi hiệp nhất với quí vị trong lời cầu nguyện với Thiên Chúa, Ðấng Cao Cả và Thương Xót". Ðức Tổng Giám Mục Fitzgerald cho biết là Ðức Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh tới vai trò của việc cầu nguyện trong Ngày Thế Giới cho Hòa Bình, được tổ chức tại Assisi vào ngày 24 tháng Giêng năm 2004. ÐTC đã nói trong dịp này như sau: "Ðể xây dựng hòa bình của trật tự, công lý và tự do, đòi hỏi có sự dấn thân ưu tiên là cầu nguyện. Cầu nguyện là sự cởi mở, lắng nghe, đối thoại, và sau cùng là sự hiệp thông (union) với Thiên Chúa, suối nguồn chính của hòa bình thực sự".

Sứ điệp được Ðức Tổng Giám Mục Fitzgerald kết thúc với những lời như sau: "Xin Thiên Chúa chúc lành cho mỗi một người và gia đình của quí vị. Xin sự chúc lành này trở thành nguồn an ủi cho những ai đã đau khổ và còn đang đau khổ vì những cuộc xung đột võ trang. Xin Thiên Chúa ban cho tất cả chúng ta sức mạnh để trở thành những người xây dựng hòa bình thực sự".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page