Chính phủ Venezuela âm mưu

làm giảm uy tín của các Giám Mục

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chính phủ Venezuela âm mưu làm giảm uy tín của các Giám Mục.

Ðức (Konigstein) (Zenit 16/11/2003) - Chính phủ Venezuela đang bị chỉ trích vì có âm mưu làm giảm uy tín của các Giám Mục Công Giáo qua việc kêu gọi người công giáo đừng nghe lời các ngài.

Bằng những lời lẽ mạnh dạn, Ðức Cha Ubaldo Santana, Tổng Giám Mục Macaraibo, cáo buộc chính phủ Venezuela muốn hủy hại uy tín của Hội Ðồng Giám Mục nước này, vì các Ðức Cha đã công khai chỉ trích thành tích xã hội và kinh tế của chính phủ trong vòng 4 năm vừa qua. Trong cuộc phỏng vấn với tổ chức "Trợ Giúp Các Giáo Hội đau khổ", Ðức Tổng Giám Mục Santana than phiền về tiêu chuẩn đời sống ngày một suy giảm của dân chúng, một phần là do toán tính muốn tập trung quyền của chính phủ Venezuela hiện giờ. Nhiều lãnh vực đời sống xã hội đang bị bóp nghẹt vì chính phủ cắt giảm hay chậm trễ gửi các khoản trợ cấp; trong số bị ảnh hưởng có cả các trường học, là lãnh vực có sự tham gia tích cực của Giáo hội Công giáo Venezuela. Cũng nhân cuộc phỏng vấn này, Ðức Tổng Giám Mục Santana kêu gọi Tổ Chức "Trợ Giúp Các Giáo Hội đau khổ" hãy tiếp tục hỗ trợ cho Giáo hội Công giáo Venezuela để giáo hội có điều kiện hoàn thành trách nhiệm của mình.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page