Liên Hội Ðồng Giám Mục Lào và Cam Bốt

họp thường niên

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Liên Hội Ðồng Giám Mục Lào và Cam Bốt họp thường niên.

Cambốt (Shihanoukville) (AS.1262 14/11/2003) - Liên Hội Ðồng Giám Mục Lào và Cambốt đã nhóm phiên họp thường niên từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 11 năm 2003. Trong lần họp này, các Giám Mục và linh mục của hai giáo hội bàn về những đường hướng hợp tác trong công tác huấn luyện giáo lý viên, chủng sinh và nữ tu.

Liên Hội Ðồng Giám Mục Lào và Cambốt được thành lập do quan hệ lịch sử và văn hóa mật thiết giữa hai quốc gia. Hiện diện trong cuộc họp thường niên lần này có 8 vị Giám Mục và nhiều linh mục của 2 giáo hội. Cuộc họp diễn ra tại thành phố Shihanoukville, cách thủ đô Phnôm Pênh khoảng 185 cây số về hướng Tây Nam. Ðức Cha John Khamse Vithavong, giám quản tông tòa Viên Chăn và là chủ tịch Liên Hội Ðồng Giám Mục Lào và Camnbốt, đã cho hãng thông tấn UCAN biết như sau: "Trong năm nay (2003), chúng tôi bắt đầu tìm ra những đường hướng hợp tác chung trong công tác huấn luyện chủng sinh và nữ tu, trong ngành truyền thông và trong việc chia sẻ kinh nghiệm dạy giáo lý". Các nhà lãnh đạo hai giáo hội đều đồng ý rằng cuộc họp thường niên giúp giải quyết các vấn đề chung, tuy Lào và Cambốt đã trải qua những kinh nghiệm xã hội và chính trị khác nhau kể từ năm 1975. Những vấn đề chung này bao gồm việc tái thiết giáo hội địa phương và thiếu nhân sự.

Sau khi chế độ cộng sản nắm quyền tại Lào vào năm 1975, Giáo hội Công giáo cũng như các nhóm tôn giáo đã trải qua một thời gian bị bách hại. Các nhà truyền giáo ngoại quốc bị trục xuất, các linh mục địa phương bị đưa vào trại cải tạo, và các Giám Mục thì bị giam tù. Năm 1991, sau sự sụp đổ của Liên Bang Sô Viết, một hiến pháp mới ra đời tại Lào, công nhận quyền tự do tôn giáo. Ðức Cha Khamse cho biết, kể từ đó, các nhà thờ công giáo được phép hoạt động trở lại và có thêm nhà thờ mới được xây. Giáo hội Công giáo bắt đầu giai đoạn phục hồi. Tại Cambốt, hàng trăm ngàn người dân nước này đã thiệt mạng dưới chế độ tàn bạo của Pol Pot, vị lên nắm quyền vào năm 1975; và sau đó là cuộc nội chiến. Người công giáo trong nước bị bách hại và hầu như không có linh mục địa phương nào còn sống sót. Các nhà truyền giáo ngoại quốc cũng bị trục xuất.

Tự do tôn giáo được vãn hồi vào năm 1991 và Ðức Cha Yves Ramousse, người Pháp, trở lại Cambốt để xây dựng lại giáo hội. Hiện nay (2003), số người công giáo tại Cambốt là 19 ngàn trong tổng số 12 triệu dân, trong khi tại Lào có 35 ngàn người công giáo trong số 5 triệu 800 ngàn dân.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page