Ðức Tổng Giám Mục Celestino Mighiore

quan sát viên thường trực của Tòa Thánh

tại Liên Hiệp Quốc

phát biểu về nền Văn Hóa của Hòa Bình

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Tổng Giám Mục Celestino Mighiore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc phát biểu về nền Văn Hóa của Hòa Bình.

Tin New York (VIS 11/11/2003) - Phát biểu trong phiên họp Khoáng Ðại thứ 58 của Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc tại trụ sở New York, Ðức Tổng Giám Mục Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã nói về nên Văn Hóa cổ võ Hòa Bình, và nhấn mạnh rằng "Hòa Bình được xây dựng dựa trên việc tin tưởng lẫn nhau; và việc tin tưởng nầy chỉ có thể thực hiện nhờ công bằng  và lòng tốt. Hòa Bình đòi hỏi phải sửa chữa những xúc phạm, những lạm dụng, phục hồi những nạn nhân và hòa giải giữa những phe xung đột với nhau. Việc xây dựng sự tin tưởng còn đòi hỏi phải vượt qua tất cả những trở ngại chống lại những thực hiện của công bằng trong viễn tượng tiến đến hòa bình. Chỉ trong bầu khí của hòa bình, một nền văn hóa của hòa bình mới nẩy sinh và được phát triển.

 

(Ðặng thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page